برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه تاثیر آزولا و کنترل شیمیایی آن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد برنج

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اشرفي سيدياسر,علي زاده حسن,يعقوبي بيژن,ابطالي يحيي,بهشتيان مسگران محسن
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي تاثير آزولا و کنترل شيميايي آن بر عملکرد برنج، آزمايشي در تابستان 1387 در اراضي شاليزاري در جويبار مازندران، در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل سينوسلفورون (150-225 g ha-1بن سلفورون متيل (105 g ha -1 و 70(، يو- 46 (1-3 L ha -1پرتيلاکلر (2-3 L ha -1بنتازون (2.5-3.75 L ha -1)، سان رايس پلاس (3-4.5 L ha-1شاهد (آزولا و برنج) و شاهد (برنج بدون آزولا)، بود. نتايج نشان داد که تمام تيمار هاي آزمايشي به جز تيمار يو 46 (1 L ha -1داراي اختلاف معني داري با شاهد (آزولا و برنج) بر روي عملکرد داشتند. در بين تيمار علف کشي، بنسلفورون متيل (70 g ha -1) داراي بيشترين (4473) و يو-46 (1 L ha -1) داراي کمترين (3542) عملکرد بود. دزهاي علف کشهاي بن سلفورون متيل، سينوسلفورون، بنتازون و سان رايس پلاس (4.5 L ha -1) داراي بيشترين و يو-46 (1 L ha -1) داراي کمترين تعداد پنجه هاي بارور بودند. شاهد (آزولا و برنج) داراي بيشترين تعداد پنجه هاي ناباروربوده و علف کشهاي مورد بررسي از لحاظ تعداد پنجه هاي نابارور اختلاف معني داري نداشتند، به جز يو-46 (3 L ha -1) که کمترين تعداد پنجه را داشت، اختلاف معني داري با هم نداشتند. طول ساقه سينوسلفورون (150 g ha -1) بيشترين و يو-46 (1 L ha -1) داراي کمترين طول ساقه بوده که داراي اختلاف معني داري شدند. تيمارها در طول خوشه به جز در پرتيلاکلر (2 L ha -1) و بنتازون (2.5 L ha -1) اختلاف معني داري با شاهد بدون آزولا نداشت. وزن هزار دانه تيمار ها داراي اختلاف معني داري نبود. نتايج اين پژوهش بيانگر آنست که با کاربرد برگ مصرف، علف کشهاي خاک مصرف انتخابي برنج، مي توانيم کنترل مطلوبي از آزولا در شاليزار و در نهايت بر روي عملکرد برنج داشته باشيم.

 
کلید واژه: آزولا، شاليزار، علف کش، برگ مصرف، عملکرد برنج
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 62   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی