برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر سه علف کش جدید بر کنترل بروموس در مزارع گندم در سیستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: گلوي محمد,ساراني منصور
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

به منظور دست يابي به موثرترين علف کش و بهترين زمان پاشش جهت کنترل علف هرز بروموس در يک مزرعه گندم انجام گرديد. طرح به صورت فاکتوريل در قالب بلوکهاي کامل تصادفي با 9 تيمار و 3 تکرار انجام شد. تيمارها شامل سه علف کش سولفوسولفورون (WG 75%) با نام تجارتي آپيروس به مقدار 26.6 گرم در هکتار، مت سولفورون متيل (WG 75%) + سولفوسولفورون (WG 25%) با نام تجارتي توتال به مقدار 45 گرم در هکتار و پينوکسادن (EC100) با نام تجارتي آکسيال به ميزان 450 ميلي متر در هکتار و سه سطح در مراحل قبل از پنجه زني گندم، پنجه زني گندم و پس از پنجه زني گندم بودند. وزن خشک بروموس در سه مرحله 30 و 60 روز پس از سم پاشي و زمان برداشت گندم ارزيابي شد عملکرد گندم نيز محاسبه گرديد. بر اساس نتايج بدست آمده دو علف کش آپيروس و توتال در کاربرد قبل از پنجه زني و در مراحل رشد اوليه محصول و علف هرز بهترين تاثير را داشتند. کاربرد هر دوي اين علف کشها در مرحله پنجه زني گندم نيز باعث کنترل بسيار خوب بروموس گرديد. در کاربرد پس از پنجه زني گندم (اوايل به ساقه رفتن بروموس) هر دو علف کش آپيروس و توتال داراي تاثير مشابهي بودند و باعث توقف رشد علف هرز شدند و از به بذر نشستن آن جلوگيري نمودند. اين دو علف کش در هر سه زمان کاربرد هيچ تاثير سوئي بر گندم نداشتند. علف کش آکسيال هيچ تاثيري بر بروموس نداشت هر چند باعث خسارت به گياه زراعي نيز نگرديد. با توجه به عدم بارش برف و باران در اوايل رشد گندم در استان سيستان و بلوچستان و استانهاي هم اقليم بهتر است، جهت کنترل موثر علف هرز بروموس دو علف کش آپيروس و توتال تا حد امکان در مراحل اوليه رشد گندم استفاده گردند.

 
کلید واژه: بروموس، آپيروس، توتال، آکسيال
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 499   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی