برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی کارایی باریک برگ کش پنترا (کویزالوفوپ پی تفوریل 4% امولسیون) در مزارع کلزا استان فارس

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فريدون پور محمد,شيمي پرويز,جمالي محمد
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

به منظور بررسي کارائي کشيده برگ کش پنترا (کويزالوفوپ پي تفوريل 4% امولسيون) و مقايسه آن با ساير کشيده برگ کشهاي رايج در مزارع کلزا، آزمايشي در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با 11 تيمار و 4 تکرار در سال زراعي 88-1387 در ايستگاه تحقيقاتي بختاجرد داراب اجرا شد. تيمارهاي مورد بررسي عبارت بودند از 1، 2 و 3 پنترا به ميزان 1، 1.5 و 2 ليتر در هکتار 4- گالانت سوپر (هالوکسي فوپ آر متيل) به ميزان 0.75 ليتر در هکتار 5- فوکوس (سيکلوکسيديم 10% امولسيون) به ميزان 2 ليتر در هکتار 6- ترفلان (ترايفلورالين 48% امولسيون) به ميزان 2 ليتر در هکتار 7- بوتيزان استار %41.6 (متازاکلر+کوين مراک) به ميزان 2.5 ليتر در هکتار 8- ترفلان به ميزان 2 ليتر در هکتار قبل از کاشت + پنترا به ميزان 1.5 ليتر در هکتار. تيمار 9- ترفلان به ميزان 2 ليتر در هکتار + گالانت سوپر به ميزان 0.75 ليتر در هکتار 10- ترفلان به ميزان 2 ليتر در هکتار + فوکوس به ميزان 2 ليتر در هکتار 11- شاهد بدون علف هرز.افزايش عملکرد 41.7 – 39.5 درصدي کلزا نسبت به شاهد بدون کنترل از تيمارهاي پنترا به ميزان 2 ليتر در هکتار، تيمارهاي مخلوط ترفلان و باريک برگ کشهاي گالانت سوپر، فوکوس و پنترا و تيمار کنترل تمام فصل علفهاي هرز بدست آمد و اين تيمارها بدون اختلاف معني دار آماري با يکديگردر يک گروه قرار گرفتند. گندم خودرو، جو خودرو، يولاف وحشي و چچم به ترتيب به ميزان 100، 100، 90.97 و 92.92 درصد توسط پنترا به ميزان 2 ليتر در هکتار کنترل شدند و کاهش وزن خشک علفهاي هرز کشيده برگ در اين تيمار 75.4 درصد بود که نسبت به ساير تيمارها برتري داشت.

 
کلید واژه: علف هاي هرز باريک برگ، وزن خشک علف هرز، علف کش پس رويشي، علف کش پيش رويشي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 259   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی