برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه پایداری علفکش سولفوسولفورون در گندم

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: هادي زاده محمدحسن*
 
 *بخش تحقيقات علف هاي هرز، موسسه تحقيقات گياه پزشکي کشور
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

به منظور مطالعه رفتار پايداري سولفوسولفورون در خاک، آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي مشهد اجرا شد. دو تيمار ماده آلي، بدون کود حيواني و يا افزودن کود حيواني با دو ميزان مصرف سم رايج (26.6 گرم در هکتار) و تقريبا 30 درصد بيشتر (33.73 گرم در هکتار) در نظر گرفته شد. پس از نمونه گيري در فواصل زماني معين، باقي مانده سم در نمونه ها با استفاده از روش کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا (HPLC) تعيين شد. شرايط دستگاه شامل استفاده از ستون تجزيه اي RP-C8 (250 × 4.6 mm)، آشکار ساز PDA، فاز متحرک آب: استونيتريل: ارتوفسفريک اسيد (به نسبت حجمي 0.1: 80: 20) با شدت جريان 1ml min -1 و حجم تزريق 20 mL بود. طول موج حداکثر جذب براي سولفوسولفورون، 212 نانومتر انتخاب شد و زمان بازداري در شرايط ذکر شده 3.6 دقيقه بود. نتايج نشان داد که رفتار منتهي به کاستي سولفوسولفورون از غلظت اوليه خود پيرو روند معادله کينتيک مرتبه اول بود که در آن ميزان سم در برابر زمان بطور نمايي کاهش يافت. صرفنظر از غلظت سم مورد استفاده سرعت کاستي سم در خاک حاوي کود حيواني بطور معني داري بيشتر از خاک بدون کود بود. با افزايش کود حيواني نيمه عمر سم(t0.5)  از 33.8 روز به 14.3 روز در مقدار مصرف رايج کاهش يافت و در مصرف 30 درصد بيشتر از رايج، از 25 روز به 13.3 روز رسيد. همچنين زمان 90 درصد کاستي سم (t0.1) با افزودن کود از 112.2 روز به 47.6 روز و از 83.2 روز به 44.2 روز به ترتيب براي مقدار مصرف رايج و مصرف 30 درصد بيشتر کاهش نشان داد.

 
کلید واژه: بقاياي سولفوسولفورون، گندم، معادله کينتيک مرحله اول، نيمه عمر، کود حيواني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 53   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی