برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اختلاط گلایفوسیت و کلوپیرالید برای مبارزه با علف هرز تلخه Acroptilon repens

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عباس پور مجيد,ملك آرا محمدرضا,صدرآبادي حقيقي رضا,بازوبندي محمد,ترابي حسين,نوروززاده شهرام
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

به منظور بررسي اختلاط دو علف کش کلوپيراليد و گلايفوسيت در کنترل علف هرز تلخه Acroptilon repens آزمايشي به صورت کرت هاي دوبار خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با 35 تيمار و سه تکرار در باغ ايستگاه تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي گلمکان (مشهد) در سال 1386 اجرا شد. تيمارها عبارت بودند از:1- علف کش کلوپيراليد در مقادير 100، 200، 300، 500، 700 و 1000 ميلي ليتر در هکتار و تيمار شاهد.2- علف کش گلايفوسيت در مقادير 1، 2، 3، 5، 7 و 10 ليتر در هکتار و تيمار شاهد.3- نسبت اختلاط 50% گلايفوسيت (به ترتيب در مقادير 0، 0.5، 1، 1.5، 2.5، 3.5 و 5 ليتر در هکتار) + 50% کلوپيراليد (به ترتيب در مقادير 0، 50، 100، 150، 250، 350 و 500 ميلي ليتر در هکتار).4- نسبت اختلاط 75% گلايفوسيت (به ترتيب در مقادير 0، 0.75، 1.5، 2.25، 3.75، 5.25 و 7.5 ليتر در هکتار) + 25% کلوپيراليد (به ترتيب در مقادير 0، 25، 50، 75، 125، 175 و 250 ميلي ليتر در هکتار).5- نسبت اختلاط 25% گلايفوسيت (به ترتيب در مقادير 0، 0.25، 0.50، 0.75، 1.25، 1.75 و 2.5 ليتر در هکتار) + 75% کلوپيراليد ( به ترتيب در مقادير 0، 75، 150، 225، 375، 525 و 750 ميلي ليتر در هکتار. سي روز پس از سمپاشي نمونه گيري از وزن خشک تلخه به وسيله کوادرات 0.5 × 0.5 متر انجام شد. داده ها با رگرسيون غير خطي با استفاده از معادله لگاريتم لجستيک در محيط نرم افزار R برازش داده شدند. کلوپيراليد در مقادير 700 و 1000 ميلي ليتر در هکتار و گلايفوسيت در مقادير 7 و 10 ليتر در هکتار موجب خشکيدگي کامل تلخه شد. در اختلاط هايي که نسبت کلوپيراليد به گلايفوسيت بيشتر بود (75% کلوپيراليد + 25% گلايفوسيت) ميزان خشکيدگي تلخه نسبت به ساير اختلاط ها افزايش يافت.

 
کلید واژه: گلايفوسيت، کلوپيراليد، اختلاط علف کش ها
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 261   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی