برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

استفاده از منحنی های هم اثر در بررسی اثر افزایشی، هم افزایی و هم کاهی اختلاط گلایفوسیت و کلو پیرالید

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عباس پور مجيد,ترابي حسين,ملك آرا محمدرضا
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

به منظور پيش بيني اثر تشديد کنندگي، کاهندگي يا افزايشي اختلاط دو علف کش گلايفوسيت و کلوپيراليد در کنترل علف هرز تلخه Acroptilon repens با استفاده از منحني هاي هم اثر، آزمايشي با آرايش کرت هاي دوبار خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با 35 تيمار و سه تکرار در باغ ايستگاه تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي گلمکان (مشهد) در سال 1386 اجرا شد. تيمارها عبارت بودند از:1- علف کش کلوپيراليد در مقادير 100، 200، 300، 500، 700 و 1000 ميلي ليتر در هکتار و تيمار شاهد. 2- علف کش گلايفوسيت در مقادير 1، 2، 3، 5، 7 و 10 ليتر در هکتار و تيمار شاهد. 3- نسبت اختلاط 50% گلايفوسيت (به ترتيب در مقادير 0، 0.5، 1، 1.5، 2.5، 3.5 و 5 ليتر در هکتار) + 50% کلوپيراليد (به ترتيب در مقادير 0، 50، 100، 150، 250، 350 و 500 ميلي ليتر در هکتار).4- نسبت اختلاط 75% گلايفوسيت (به ترتيب در مقادير 0، 0.75، 1.5، 2.25، 3.75، 5.25، 7.5 ليتر در هکتار) + 25% کلوپيراليد (به ترتيب در مقادير 0، 25، 50، 75، 125، 175 و 250 ميلي ليتر در هکتار).5- نسبت اختلاط 25% گلايفوسيت ( به ترتيب در مقادير 0، 0.25، 0.50، 0.75، 1.25، 1.75 و 2.5 ليتر در هکتار) + 75% کلوپيراليد (به ترتيب در مقادير 0، 75، 150، 225، 375، 525 و 750 ميلي ليتر در هکتار. سي روز پس از سمپاشي نمونه گيري از وزن خشک تلخه به وسيله کوادرات 0.5 ×0.5 متر انجام شد داده ها با رگرسيون غير خطي با استفاده از معادله لگاريتم لجستيک در محيط نرم افزار R برازش شدند. مدل ولوند برازش مناسب تري نسبت به مدل هاي افزايش غلظت و مدل هولت از خود نشان داد. اختلاط دو علف کش حالت افزايشي را از خود نشان داد.

 
کلید واژه: مدل Concentration model، مدل Hewlett، مدل Voelund
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 55   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی