برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی کارآیی علفکش های مختلف در کشت مستقیم گوجه فرنگی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قنبري بيرگاني داريوش,طباطبايي نيم آورد رضا,كرمي نژاد محمدرضا,ظريفي نيا ناصر
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

اين آزمايش به منظور بررسي اثر مصرف علفکش ها روي علف هاي هرز و عملکرد گوجه فرنگي در کشت مستقيم پاييزه در سال هاي 1385 و 1386 در مراکز تحقيقات کشاورزي صفي آباد دزفول، اصفهان و تهران (کرج) در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 10 تيمار در سه تکرار اجرا شد. تيمارهاي آزمايش عبات بودند از کاربرد علف کش هاي: متري بوزين به ميزان 0.53 و 0.7 کيلوگرم ماده موثر در هکتار به صورت پيش رويشي، متري بوزين به ميزان 0.53 و 0.7 کيلوگرم ماده موثر در هکتار در مرحله 4 برگي گوجه فرنگي، آکسي فلورفن به ميزان 0.48 کيلوگرم ماده موثر در هکتار به صورت پيش کاشت و همين مقدار به صورت پيش رويشي، 7 و 8 - ناپروپامايد به ميزان 0.6 و 1.08 کيلوگرم ماده موثر در هکتار به صورت پيش کاشت، شاهد با و بدون علف هرز. در مقايسه با شاهد با علف هرز، به طور متوسط، تعداد کل علف هاي هرز به وسيله کاربرد تيمارهاي متري بوزين پيش رويشي 82 درصد، متري بوزين پس رويشي 69 درصد، آکسي فلورفن 74 درصد و ناپروپامايد 51 درصد کاهش يافته است. رتبه بندي تاثير تيمارهاي علفکش در افزايش عملکرد ميوه گوجه فرنگي به ترتيب شاهد بدون علف هرز < متري بوزين به صورت پيش رويشي < ناپروپامايد < آکسي فلورفن و متري بوزين به صورت پس رويشي < شاهد با علف هرز بوده است. طبق اين آزمايش براي کنترل علف هاي هرز و افزايش ميزان عملکرد ميوه گوجه فرنگي کاربرد علفکش ناپروپامايد به ميزان 0.6 و يا 1.08 کيلوگرم ماده موثر در هکتار به صورت پيش کاشت و مخلوط با خاک، متري بوزين به ميزان 0.53 و يا 0.7 کيلوگرم ماده موثر در هکتار به صورت پيش رويشي و يا به صورت پس رويشي در مرحله 4 برگي گوجه فرنگي، و هم چنين اعمال وجين دستي علف هاي هرز در طول فصل رويشي گوجه فرنگي توصيه مي شود.

 
کلید واژه: گوجه فرنگي، علف هاي هرز، علفکش، عملکرد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 1234   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی