برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی کارایی علف کش های رایج نیشکر به منظور کنترل گندم خودرو در مزارع نیشکر (Saccharum officinarum) استان خوزستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صيادمنصور عبدالرضا,الهي فرد الهام,خيرانديش سيروس,علي قلي كهيش ايرج
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

کشت گندم در تناوب با نيشکر موجب افزايش تراکم برخي علف هاي هرز از جمله گندم خودرو در مزارع نيشکر مي گردد. به منظور مقايسه کارايي علفکش هاي رايج براي کنترل گندم خودرو در مزارع نيشکر، آزمايشي در محل شرکت کشت و صنعت کارون در استان خوزستان در سن پلانت (کشت جديد) در سال زراعي 88-1387 در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار اجرا شد. تيمارها عبارت بودند از: شاهد بدون علف کش، آمترين (2 کيلوگرم در هکتار) + تبوتيورون (2 ليتر در هکتار)، آمترين (2.5 کيلوگرم در هکتار)، تري فلوکسي سولفورون سديم +%1.85 آمترين %73.15 (کريسمت، 2 کيلوگرم در هکتار)، آميکاربازون (2 کيلوگرم در هکتار)، پاراکوات ديکلرايد (2 ليتر در هکتار روي پشته ها)+ وجين کف فاروها و وجين. واريته نيشکر مورد آزمايش نيز CP48-103 بود. در هر بار ارزيابي تراکم بوته هاي گندم، رشد نيشکر و تعداد جوانه نيشکر در واحد سطح و مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که علفکش کريسمت تاثير مناسبي در کنترل گندم خودرو داشته ولي ساير تيمارها با شاهد بدون علفکش اختلاف معني داري نداشته اند همچنين اين نتايج نشان داد که گندم خودرو اختلاف معني داري در کاهش تراکم نيشکر و رشد رويشي آن ايجاد نمي نمايد.

 
کلید واژه: نيشکر، وجين، گندم خودرو
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 151   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی