نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی طیف علف کشی علف کش های مصرفی در مزارع ذرت

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پورآذر رضا,باغستاني محمدعلي
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

به منظور بررسي طيف علف کشي علف کش هاي ثبت شده جهت مزارع ذرت، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در 4 تکرار و 18 تيمار در محل مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان (ايستگاه شاوور) در سال 1386 انجام گرفت. تيمارها عبارت بودند از: علف کش هاي اراديکان به ميزان 5 ليتر در هکتار، پندي متالين به ميزان 4.5 ليتر، توفوردي + ام سي پي آ به ميزان 1.5 ليتر، (برومايسيد ام آ) به ميزان 1.5 ليتر، نيکوسولفورن ميزان 2 ليتر، فورام سولفورون به ميزان 2 ليتر، آترازين به ميزان يک کيلوگرم به همراه آلاکلر به ميزان 5 ليتر، اراديکان به ميزان 5 ليتر به همراه آترازين به ميزان يک کيلوگرم، آترازين به ميزان يک کيلوگرم به همراه استاکلر به ميزان 4.5 ليتر، آلاکلر به ميزان 5 ليتر به همراه توفوردي + ام سي پي آ به ميزان 1.5 ليتر، آلاکلر به ميزان 5 ليتر به همراه بروموکسينيل + ام سي پي آ به ميزان 1.5 ليتر، استاکلر به ميزان 4.5 ليتر به همراه توفوردي + ام سي پي آ به ميزان 1.5 ليتر، استاکلر به ميزان 4.5 ليتر به همراه بروموکسينيل + ام سي پي آ به ميزان 1.5 ليتر، اراديکان به ميزان 5 ليتر به همراه توفوردي + ام سي پي آ به ميزان 1.5 ليتر، اراديکان به ميزان 5 ليتر به همراه بروموکسينيل + ام سي پي آ به ميزان 1.5، پندي متالين به ميزان 4.5 ليتر به همراه توفوردي + ام سي پي آ به ميزان 1.5 ليتر، پندي متالين به ميزان4.5 ليتر به همراه بروموکسينيل + ام سي پي آ به ميزان 1.5 ليتر و شاهد با وجين دستي. نتايج نشان داد که علف کش ها توفوردي+ام سي پي آ و بروموکسينيل+ام سي پي علف هاي هرز پهن برگ را در حد خوب تا عالي کنترل نمودند. دو علف کش دو منظوره نيکوسولفورون و فورام سولفورن قياق را در حد عالي ولي سوروف را در حد متوسط تا خوب کنترل کردند. طيف پهن برگ کشي علف هرز پندي متالين خوب تا عالي بود ضمنا اين علف کش توانست بخوبي سوروف را کنترل کند. کارآيي دو علف کش توفوردي+ام سي پي آ و بروموکسينيل+ام سي پي در کنترل علف هاي هرز پهن برگ بيشتر از آترازين بود. کارآيي استاکلر در کنترل علف هاي هرز ذرت بيشتر از آلاکلر بود. در بين تيمارهاي آزمايشي ضعيف ترين کارآيي مربوط به علف کش اردايکان و هيچکدام از تيمارهاي آزمايشي اثر سوئي بر ذرت نداشتند.

 
کلید واژه: طيف علفکشي، علف هرز، ذرت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 71   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی