برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي مقاومت توده هاي يولاف وحشي (Avena ludoviciana) به علف کش پينوکسادن با استفاده از روش زيست سنجي بذر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ساسان فر حميدرضا,زند اسكندر,باغستاني محمدعلي,ميرهادي سيدمحمدجواد
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
 
چکیده: 

بمنظور بررسي مقاومت توده هاي علف هرز يولاف وحشي به علف کش پينوکسادن در استان فارس، آزمايش زيست سنجي بذر بر روي 13 توده يولاف وحشي (12 توده مشکوک به مقاومت و يک توده حساس به علف کش) در سال 1387 در آزمايشگاه بخش تحقيقات علف هاي هرز موسسه تحقيقات گياه پزشکي کشور انجام شد. آزمايش ها در دو بخش، شامل تعيين دز تفکيک کننده بر روي توده حساس و آزمايش دز-پاسخ بر روي تمامي توده هاي يولاف وحشي صورت پذيرفت. در اين آزمايش ها پس از تعيين دز تفکيک کننده، واکنش توده هاي يولاف وحشي در دامنه اي از دزها، شامل 0.25 تا 16 برابر دز تفکيک کننده علف کش پينوکسادن بررسي شد. هفت روز پس از تيمار درصد طول ساقچه هر توده نسبت به شاهد (تيمار نشده با علف کش) محاسبه شد. سپس GR50 توده حساس تعيين گرديد و در مرحله بعد واکنش تمامي توده ها نسبت به آن سنجيده شد و از اين طريق شاخص مقاومت محاسبه گرديد. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد که مقاومت به علف کش پينوکسادن با درجه هاي متفاوتي در تمامي توده هاي مشکوک بروز پيدا کرده است. بطوري که توده هاي S2 و ES بترتيب با بدست آوردن شاخص هاي 32.21 و 1.83 برابر نسبت به توده حساس، بيشترين و کمترين مقاومت را به علف کش پينوکسادن نشان دادند.

 
کلید واژه: دز تفکيک کننده، زيست سنجي بذر، مقاومت به علف کش، واکنش به دز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 97   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی