برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تراکم کاشت و ارقام لوبیا بر روی کنترل علف های هرز

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ناظركاخكي سيدحسين,كامل مسعود,معيني محمدرحيم,ملكي محمود
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي رقابت لوبيا با علف هاي هرز، اين تحقيق از سال 1385 به مدت دو سال در ايستگاه تحقيقات کشاورزي خيرآباد با استفاده از يک طرح فاکتوريل با دو عامل در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار اجرا گرديد. سه رقم لوبيا به عنوان عامل اول و چهار تراکم کشت به عنوان عامل دوم در نظر گرفته شد. بيوماس لوبيا، تعداد و وزن خشک علف هاي هرز به تفکيک گونه در سه مرحله رشدي لوبيا و ساير صفات زراعي در زمان برداشت اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که رقم صياد با 4.8 و رقم درخشان با 3.8 عدد بذر به ترتيب واجد بيشترين و کمترين تعداد بذر در غلاف بودند. رقم درخشان و صياد بترتيب با 40.3 و 23.53 گرم حائز بالاترين و کمترين ميزان وزن صد دانه گرديدند. بالاترين و پايين ترين ميانگين ارتفاع به ميزان 36.45 و 29.2 سانتيمتر بترتيب در رقم محلي و رقم درخشان ثبت گرديد. تراکم هاي 35، 40 و 50 بوته لوبيا در متر مربع به ترتيب بهترين تراکم براي کاشت ارقام محلي، صياد و درخشان مي باشد. اگرچه از نظر عملکرد بين ارقام لوبيا تفاوت آماري مشاهده نگرديد ولي رقم محلي با متوسط عملکرد 1014.3 کيلوگرم در هکتار نسبت به دو رقم ديگر داراي عملکرد بالاتري بود. جمع بندي نتايج مويد اين نکته مي باشد که با افزايش تراکم کاشت لوبيا ميزان بيوماس و عملکرد لوبيا نيز افزايش مي يابد.

 
کلید واژه: لوبيا، تراکم کاشت، علف هرز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 83   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی