نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر برهمکنش علف های هرز، تراکم کاشت و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد گندم دیم

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: يزداني عباسعلي,غديري حسين
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر برهمکنش علف هاي هرز، تراکم کاشت گندم و تقسيط نيتروژن بر عملکرد گندم ديم، آزمايشي مزرعه اي به صورت طرح کرت دو بار خرد شده با 4 تکرار در سال 87-1386 در دانشگاه شيراز اجرا شد. در اين آزمايش فاکتور اصلي تيمار علف هرز و بدون علف هرز، فاکتور فرعي شامل تراکم کاشت گندم در 4 سطح (100، 120، 140 و 160 کيلوگرم در هکتار) و فاکتور فرعي فرعي، تيمار تقسيط نيتروژن به ميزان 100 کيلوگرم در هکتار در 5 سطح بود. نتايج نشان داد که در اثر بر همکنش علف هاي هرز و تراکم کاشت گندم، بيشترين عملکرد دانه (329.9 کيلوگرم در هکتار) در تيمار بدون علف هرز و تراکم کاشت 120 و کمترين عملکرد دانه (71.32 کيلوگرم در هکتار) در تيمار با علف هرز و تراکم کاشت 160 حاصل شد. در اثر بر همکنش علف هاي هرز، تراکم کاشت و تقسيط نيتروژن، بيشترين عملکرد دانه (440.07 کيلوگرم در هکتار) در تيمار بدون علف هرز، تراکم کاشت 120 و تقسيط دوم و کمترين عملکرد دانه (47.7 کيلوگرم در هکتار) در تيمار با علف هرز، تراکم کاشت 100 و تقسيط اول بدست آمد. در اين پژوهش بيشترين وزن خشک علف هاي هرز (367.5 کيلوگرم در هکتار) در تراکم کاشت 100 و تقسيط اول و کمترين وزن خشک علف هاي هرز (247.5 کيلوگرم در هکتار) در تراکم کاشت 160 و تقسيط اول حاصل شد.

 
کلید واژه: تقسيط نيتروژن در گندم ديم، تراکم کاشت گندم ديم و وزن خشک علف هرز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 126   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی