برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر تراکم بوته و نیتروژن بر رشد و عملکرد کلزا در رقابت با یولاف وحشی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كاظميني سيدعبدالرضا,عدالت محسن
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير تراکم کلزا و نيتروژن بر رشد و عملکرد کلزا در شرايط با و بدون علف هرز يولاف وحشي، آزمايش مزرعه اي با سه تراکم گياهي کلزا (70، 80 و 90 بوته در مترمربع) و چهار سطح نيتروژن (صفر، 75، 150 و 225 کيلوگرم نيتروژن در هکتار) در شرايط حضور و عدم حضور علف هرز يولاف وحشي در سال 1388 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز انجام شد. طرح آزمايشي به صورت دوبار خرد شده با چهار تکرار بود. نتايج نشان داد که در شرايط حضور علف هرز، با افزايش تراکم کلزا از 70 به 80 و 90 بوته در متر مربع، عملکرد دانه بطور معني داري افزايش يافت. از بين اجزاي عملکرد دانه، تعداد خورجين در بوته و تعداد دانه در خورجين بطور معني داري افزايش نشان داد. در شرايط بدون علف هرز، با افزايش نيتروژن از صفر به 75 و 150 و 225 کيلوگرم در هکتار، عملکرد دانه بطور معني داري افزايش يافت. در شرايط حضور علف هرز با افزايش نيتروزن از 150 به 225 کيلوگرم در هکتار نه تنها عملکرد دانه افزايش معني داري نشان نداد، بلکه وزن خشک علف هرز يولاف وحشي را بطور معني داري افزايش داد به عبارت ديگر به نظر مي رسد افزايش نيتروژن نه تنها قادر به کاهش اثر منفي رقابت يولاف در برابر کلزا نمي باشد بلکه قدرت رقابت يولاف وحشي را با افزايش ارتفاع و وزن خشک آن نسبت به کلزا افزايش داده و باعث کاهش عملکرد دانه کلزا شده است.

 
کلید واژه: کلزا، رقابت، تراکم گياهي، نيتروژن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 61   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی