برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی اثر بقایای گندم و خاکورزی در روز و شب بر سرکوبی علف های هرز و پاسخ عملکرد ذرت دانه ای

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مرادي طالب بيگي رضا,امام يحيي,احسان جو محمدعلي,پيرسته انوشه هادي
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
 
چکیده: 

کاربرد بقايا و تغيير زمان خاکورزي از روش هاي پيشنهادي براي مبارزه با علف هاي هرز مزارع است. براي ارزيابي اثرات بقاياي گندم و خاکورزي در روز و شب بر وزن خشک علف هاي هرز و سطح برگ، وزن خشک و عملکرد ذرت دانه اي، پژوهشي مزرعه اي در سال 1387 در قالب آزمايش کرت هاي خرد شده با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي داراب، دانشگاه شيراز طراحي و اجرا گرديد. فاکتور اصلي شامل زمان خاکورزي در دو سطح خاکورزي در روز و خاکورزي درشب و فاکتور فرعي شامل ميزان بقايا در چهار سطح صفر (شاهد)، %25، %50 و %75 بود. نتايج نشان داد که تيمارهاي زمان خاکورزي بر ماده خشک کل، عملکرد دانه ذرت و همچنين ماده خشک نهايي علف هاي هرز اثر معني دار مثبتي داشت، ليکن بر سطح نهايي برگ هاي ذرت تاثيري نگذاشت. اثر مالچ نيز همانند زمان خاکورزي بود با اين تفاوت که بر سطح برگ هاي نهايي ذرت نيز اثر معني دار مثبتي داشت. روي هم رفته براي دستيابي به بهترين عملکرد دانه ذرت و سرکوبي علف هاي هرز کاربرد بقايا به ميزان 50% و خاکورزي در شب بود.

 
کلید واژه: بقايا، زمان خاکورزي، علف هاي هرز و ذرت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 45   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی