برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

واکنش علف هرز تحت سیستم های آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن در زراعت چغندرقند

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جاهدي آژنگ,نوروزي عباس
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

آزمايش به صورت کرت هاي يک بار خرد شده با 12 تيمار به اجرا در آمد. سيستم هاي آبياري شامل نشتي، کلاسيک و قطره اي (تيپ) در کرت هاي اصلي و مقادير کود نيتروژن، سطح صفر، 120، 180 و 240 کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار در کرت هاي فرعي قرار گرفت. در اين تحقيق اثر سيستم هاي آبياري و ميزان نيتروژن بر تراکم و جرم علف هاي هرز در هريک از تيمارهاي آزمايش در طول فصل رشد طي دو نوبت با کادراندازي ارزيابي شد و ميانگين آن ها مورد بررسي قرار گرفت. همچنين اثر تيمارها بر عملکرد کمي و کيفي محصول نيز بررسي گرديد. نتايج حاصل نشان داد تراکم علف هرز در سيستم آبياري تيپ افزايش يافته (28.71 در مترمربع) و در کلاسيک حداقل بوده است (17.46 در مترمربع)، اما جرم علف هاي هرز علي رغم تشابه اين روند، معني دار نشده است. با افزايش کود نيتروژن، جرم و تراکم علف هاي هرز افزايش يافت. عملکرد در سيستم آبياري کلاسيک 76.51 تن در هکتار و در تيپ 64.56 تن و عملکرد آبياري نشتي 65.65 تن در هکتار بود. از نظر ميزان آب آبياري مصرف شده در سيستم تيپ کمترين ميزان آب يعني 8256 مترمکعب در مقايسه با نشتي و کلاسيک به ترتيب با 14503 و 12158 مترمکعب حاصل شد. با توجه به ميزان آب مصرف شده، ملاحظه مي گردد بالاترين عملکرد و شکر قابل استحصال در سيستم آبياري تيپ در سطح 180 کيلوگرم کود نيتروژن بدست آمده است اما اين صفات براي سيستم هاي آبياري نشتي و کلاسيک در سطح 240 کيلوگرم کود نيتروژن حاصل شده است.

 
کلید واژه: چغندرقند، آبياري، نيتروژن، علف هرز، عملکرد، همدان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 76   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی