نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرکشت مخلوط ذرت (.Zea mays L) و سویا [.Glycine max (L.) Merr] بر مدیریت علفهای هرز

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: منصوري ايران دخت*
 
 *دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

به منظور بررسي کشت مخلوط ذرت و سويا در تاريخهاي مختلف کشت، آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه مازندران طي سال زراعي 1388-1387 به اجرا درآمد. آزمايش در قالب اسپليت پلات با دو فاکتور بر پايه طرح بلوکهاي کامل تصادفي و در چهار تکرار انجام شد. فاکتور اول تاريخ کاشت (A) در سه سطح a1] (اول ارديبهشت)، a2 (15 ارديبهشت)، a3 (30 ارديبهشت)[ و فاکتور دوم نسبتهاي کاشت (B) در پنج سطح b1] (8 رديف ذرت(، b2 (2 رديف سويا + 2 رديف سويا)، b3 (3 رديف سويا + 2 رديف ذرت + 3 رديف سويا)، b4 (3 رديف ذرت + 2 رديف سويا + 3 رديف ذرت) و b5 (8 رديف سويا)[ بود. نتايج نشان دهنده موفقيت کشت مخلوط در کنترل علفهاي هرز است و کمترين ميزان وزن خشک و تعداد علفهاي هرز در تيمار (3 رديف سويا + 2 رديف ذرت + 3 رديف سويا) بود بيشترين ميزان عملکرد دانه و نسبت برابري زمين (1.39) در کشت مخلوط و در تيمار (3 رديف سويا + 2 رديف ذرت + 3 رديف سويا) و تاريخ کاشت 15 ارديبهشت بود که نشان دهنده موفقيت کشت مخلوط در استفاده از منابع رشد و کنترل علفهاي هرز است.

 
کلید واژه: کشت مخلوط، سويا، ذرت، کنترل علفهاي هرز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 65   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی