برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي تاثير برخي روش هاي مديريت شيميايي و مکانيکي علف هاي هرز با رويکرد کاهش مصرف علف کش در توليد سيب زميني (.Solanum tuberosum L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حاج محمدنياقاليباف كمال,راشدمحصل محمدحسن,حسيني سيداحمد
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
 
چکیده: 

به منظور بررسي کارايي برخي روش هاي مديريت شيميايي و مکانيکي علف هاي هرز با رويکرد کاهش مصرف علف کش در توليد سيب زميني، آزمايشي در سال 1387 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 6 تيمار و 3 تکرار اجرا شد. تيمارهاي آزمايشي شامل کاربرد سراسري علف کش (تيمار استاندارد)، کولتيواسيون تنها (بين رديف)، کابرد نواري علف کش (روي رديف)، تلفيق کولتيواسيون+کاربرد نواري به همراه شاهد آلوده و شاهد عاري از علف هاي هرز بودند. در تيمارهاي علف کشي، متريبوزين (سنکور) در زمان قبل از سبز شدن سيب زميني به ميزان 1200 گرم ماده تجاري در هکتار مصرف شد. در تيمار نواري، عرض نوار سمپاشي 25 سانتي متر بود. تيمارهاي کولتيواسيون نيز سه هفته پس از سبز شدن سيب زميني توسط کولتيواتور پنجه غازي انجام شد. نتايج نشان داد که اثر تيمارهاي مختلف بر درصد کنترل و زيست توده علف هاي هرز، شاخص سطح برگ و عملکرد سيب زميني معني دار بود، به طوري که بالاترين درصد کنترل علف هاي هرز و در نتيجه آن بيشترين عملکرد غده سيب زميني به ترتيب در تيمارهاي شاهد عاري از علف هاي هرز، علف کش سراسري، تلفيق علف کش نواري+کولتيواسيون، علف کش نواري، کولتيواسيون تنها به دست آمد. علي رغم کاهش درصد کنترل علف هاي هرز و در نتيجه کاهش جزئي عملکرد سيب زميني در تيمار تلفيقي نسبت به تيمار سراسري، ميزان مصرف علف کش 66 درصد کاهش يافت که اين مساله از نظر اقتصادي و زيست محيطي حائز اهميت است.

 
کلید واژه: کاربرد سراسري، کاربرد نواري، کولتيواتور، متريبوزين، مديريت تلفيقي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 85   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی