برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رقابت درون گونه ای کشت مخلوط ارقام گندم

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: خزاعي هادي,زارع فيض آبادي احمد,امام ورديان ابوالقاسم
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

به منظور بررسي رقابت درون گونه اي ارقام گندم در کشت مخلوط، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 9 تيمار و 4 تکرار در مه ولات خراسان رضوي انجام شد. تيمارها شامل کشت خالص 5 رقم گندم پيشتاز، فلات، شيراز، توس و قدس و کشت مخلوط 2 رقم فلات با پيشتاز، مخلوط 3 رقم فلات، پيشتاز و شيراز، مخلوط 4 رقم فلات، شيراز، قدس و توس و همچنين مخلوط 5 رقم فلات، شيراز، پيشتاز، قدس و توس به نسبت مساوي از هر رقم بود. صفات اندازه گيري شده شامل عملکرد و اجزاء آن، شاخص برداشت، ارتفاع بوته، طول سنبله و همچنين LER عملکرد دانه و بيولوژيک تيمارهاي مخلوط بودند. پس از تجزيه داده ها کليه صفات معني دار بودند. در مقايسات ميانگين بيشترين ارتفاع بوته در مخلوط سه رقم و بيشترين طول سنبله در مخلوط چهار رقم و کمترين آنها در مخلوط پنج رقم بود. بيشترين عملکرد دانه در مخلوط دو رقم و نيز بيشترين عملکرد بيولوژيک در مخلوط چهار رقم و کمترين آنها در شيراز خالص، بيشترين شاخص برداشت در مخلوط دو رقم و کمترين آن در مخلوط پنج رقم مشاهده شد. ضمن اينکه بيشترين نسبت برابري زمين در عملکرد دانه و بيولوژيک در کشت مخلوط دو رقم و کمترين آنها در کشت مخلوط پنج رقم حاصل شد. بر اين اساس عملکرد کشت مخلوط ارقام گندم برکشت خالص يک رقم برتري داشته ولي با توجه به افزايش رقابت درون گونه اي بايد از اختلاط بيش از دو تا سه رقم خودداري شود.

 
کلید واژه: زراعت مخلوط، داخل گونه اي، نسبت برابري زمين
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 76   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی