برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه اثر بقایای اندام های علف های هرز پیچک صحرایی و پنجه مرغی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: يارنيا مهرداد,فرج زاده معماري تبريزي الناز,احمدزاده وحيد,نوبري نيما
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

اين بررسي به منظور ارزيابي اثرات بقاياي اندام هاي مختلف پيچک و پنجه مرغي بر عملکرد گندم به صورت آزمايش فاکتوريل در سه تکرار در سال 1387 اجرا گرديد. فاکتورهاي مورد بررسي شامل بقاياي حاصل از اندام هاي مختلف پنجه مرغي و پيچک در چهار سطح شامل بقاياي حاصل از برگ، ساقه، ريشه و کل اندام ها و مقدار بقاياي اضافه شده به خاک در پنج سطح شامل صفر (شاهد)، 40، 60، 80 و 100 گرم در مترمربع بود. نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد که اثر بقاياي حاصل از اندام هاي مختلف پيچک و پنجه مرغي منجر به کاهش معني دار ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، عملکرد و شاخص برداشت گرديد. با افزايش ميزان بقاياي پيچک و پنجه مرغي در خاک محل رشد گندم کاهش در ميزان کليه صفات مورد بررسي افزايش يافت. کاهش در عملکرد گندم از حداقل 7.01 درصد تا حداکثر %80.53 بسته به ميزان بقاياي پنجه مرغي و از حداقل 14.47 درصد تا حداکثر 88% بسته به ميزان بقاياي پيچک موجود در خاک بود. بقاياي ريشه پيچک و پنجه مرغي بيشترين اثر کاهشي بر اکثر صفات مورد بررسي داشت.

 
کلید واژه: آللوپاتي، بقاياي علف هرز، گندم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 46   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی