برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

واکنش عملکرد دانه و روغن کلزا (.Brassica napus L) به تراکم بوته و دوره هاي وجين علف هاي هرز

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رجبيان مريم,اصغري جعفر,احتشامي سيدمحمدرضا,ربيعي محمد
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
 
چکیده: 

به منظور بررسي واکنش عملکرد دانه و روغن کلزا به تراکم بوته و طول دوره کنترل علف هاي هرز، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار در سال زراعي 88-1387 در ﻣوسسه تحقيقات برنج کشور واقع در شهرستان رشت به اجرا در آمد. موارد مورد بررسي شامل تراکم بوته در 2 سطح (80 و 57 بوته در متر مربع) و کنترل علف هاي هرز در 7 سطح (شامل کنترل علف هاي هرز تا پايان مراحل فنولوژيکي سبز شدن، 2 برگي، 4 برگي، 8 برگي، ظهور جوانه گل، تداخل کامل و کنترل کامل) بود. در کليه تيمارها پس از مراحل مذکور، به علف هاي هرز فرصت رقابت با کلزا تا هنگام برداشت داده شد. نتايج نشان داد که اثر تراکم بوته، طول دوره کنترل علف هاي هرز و برهمکنش آن ها بر عملکرد دانه و روغن کلزا معني دار بوده و بيشترين و کمترين ميزان عملکرد دانه و روغن به ترتيب مربوط به کنترل کامل علف هاي هرز در تراکم 80 بوته در مترمربع و تداخل کامل علف هاي هرز در تراکم 57 بوته در متر مربع بود. تفاوت معني داري در هيچ يک از تيمارها از نظر درصد روغن مشاهد نشد.

 
کلید واژه: کلزا، تراکم بوته، کنترل علف هاي هرز، عملکرد دانه و روغن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 80   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی