نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تغییرات تنوع و زیست توده علف های هرز در کشت خالص و مخلوط ارزن (.Setaria italica L) و لوبیا (.Phaseolus vulgaris L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كوچكي عليرضا,نصيري محلاتي مهدي,سنجاني سارا,رضوان بيدختي شهرام,انورخواه سپيده
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

به منظور بررسي تغييرات تنوع و زيست توده علف هاي هرز در کشت خالص و مخلوط ارزن و لوبيا آزمايشي به صورت بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تيمار و در چهار تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي در سال 1388 به اجرا درآمد. تيمارهاي مورد بررسي شامل کشت خالص لوبيا، کشت خالص ارزن، کشت مخلوط افزايشي ارزن و لوبيا و تيمار شاهد بدون گياه بودند. در اين آزمايش شاخص تنوع شانون و زيست توده علف هاي هرز در دو مرحله قبل از بسته شدن کانوپي و پس از بسته شدن کانوپي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که در هر دو مرحله شاخص تنوع شانون و زيست توده علف هاي هرز تحت تاثير تيمارهاي آزمايشي قرار گرفتند. به طوريکه در هر دو مرحله شاخص شانون در تيمار کشت مخلوط کمترين مقدار را داشت و تفاوت معني داري را با تيمار شاهد نشان داد اما از لحاظ آماري با تيمارهاي کشت خالص تفاوت معني داري نداشت. وزن خشک علف هاي هرز در تيمار کشت مخلوط در هر دو مرحله کمترين مقدار را داشت که در مرحله دوم تفاوت معني داري را با تيمارهاي کشت خالص و شاهد نشان داد.

 
کلید واژه: تنوع علف هاي هرز، زيست توده علف هاي هرز، شاخص شانون، کشت مخلوط
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 64   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی