برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير کاربرد نيتروژن بر شروع و طول دوره بحراني سيب زميني به علف هاي هرز

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ناطقي غلامعلي,محمددوست چمن آباد حميدرضا
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
 
چکیده: 

براي بررسي تاثير کاربرد نيتروژن بر شروع و طول دوره بحراني سيب زميني به علف هاي هرز٬ آزمايشي در سال 1386 انجام شد. اين آزمايش به صورت کرت هاي خرد شده و در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار اجرا شد. کود نيتروژن به عنوان فاکتور اصلي در سه سطح 0، 100 و 200 کيلوگرم در هکتار بکار برده شد. تيمارهاي افزايش طول دوره حضور علف هاي هرز و طول دوره عاري از علف هرز در پنج سطح (0، 20، 40، 60 و 80 روز پس از سبز شدن) در داخل هر يک از کرت هاي اصلي قرار داده شدند. تجزيه هاي آماري نشان داد که کاربرد 200 کيلوگرم نيتروژن در هکتار در مقايسه با تيمار 0 و 100 کيلوگرم نيتروژن در هکتار تراکم علف هاي هرز را کاهش و وزن خشک آنها را افزايش داد. کاربرد 100 کيلوگرم نيتروژن در هکتار تراکم علف هاي هرز يکساله بويژه تاج خروس را کاهش داد. تجزيه ها نشان داد که کاربرد 100 کيلوگرم نيتروژن در هکتار شروع دوره بحراني کنترل علف هاي هرز سيب زميني براي رسيدن به 90 درصد عملکرد را در مقايسه با 0 و 200 کيلوگرم نيتروژن در هکتار به تاخير انداخت. شروع دوره بحراني کنترل علف هاي هرز سيب زميني در تيمارهاي 0، 100 و 200 کيلوگرم نيتروژن در هکتار به ترتيب 8، 12 و 7 روز بعد از سبز شدن اتفاق افتاد. کاربرد کود نيتروژن در مقايسه با تيمار عدم کاربرد کود موجب تسريع در پايان يافتن دوره بحراني کنترل علف هاي هرز سيب زميني گرديد. پايان دوره بحراني در تيمار 100 و 200 کيلوگرم نيتروژن در هکتار به ترتيب 33 و 35 روز بعد از سبز شدن اتفاق افتاد که در مقايسه با تيمار عدم کاربرد کود به ترتيب 8 و 6 روز زودتر بود. طول دوره حضور و عدم حضور علف هاي هرز تاثير معني داري بر عملکرد سيب زميني داشت. داده هاي آزمايش نشان داد که براي رسيدن به حداکثر عملکرد لازم است مزرعه سيب زميني به مدت 40 روز عاري از علف هاي هرز نگه داشته شود.

 
کلید واژه: سيب زميني، کود نيتروژن، دوره بحراني، علف هاي هرز، تراکم علف هرز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 82   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی