برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رقابت گندم زمستانه با یولاف وحشی در زمان های مختلف کاربرد نیتروژن

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كاظميني سيدعبدالرضا,عدالت محسن
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير زمان کاربرد نيتروژن بر رقابت علف هرز گندم زمستانه با يولاف وحشي آزمايشي در سال 1387 در مزرعه دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با 4 تکرار اجرا شد. تيمارهاي آزمايش شامل 8 حالت مختلف تقسيط نيتروژن در سه زمان ابتداي کشت، 25 اسفند و 25 فروردين و در شرايط حضور و عدم حضور يولاف وحشي بود. نتايج نشان داد که در شرايط حضور علف هرز يولاف وحشي تيمار T1 (صفر پيش کاشت+يک سوم 15 اسفند+ دو سوم 15 فروردين) و T7 (صفر پيش کاشت+يک دوم 25 اسفند+ يک دوم 25 فروردين) حداکثر عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله و عملکرد بيولوژيک گندم را داشتند و کمترين وزن خشک و ارتفاع يولاف وحشي نيز در همين دو تيمار بدست آمد. از اين نتيجه مي توان استنباط کرد که در شرايط حضور علف هرز در کنار گياه زراعي بايد تقسيط نيتروژن به گونه اي باشد که به مراحل پاياني رشد نزديکتر باشد. در همين وضعيت کمترين مقدار عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله و عملکرد بيولوژيک گندم مربوط به تيمار T5 (کاربرد همه نيتروژن به صورت پيش کاشت) بود که بيشترين وزن خشک و ارتفاع يولاف وحشي نيز در اين تيمار بدست آمد. در شرايطي که علف هرزي در مزرعه وجود ندارد تيمار T3 (يک سوم پيش کاشت+دو سوم 25 اسفند+ صفر 25 فروردين) بيشترين عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله و عملکرد بيولوژيک گندم را داشت و کمترين مقدار اين ويژگي هاي گندم مربوط به تيمار T5 (کاربرد همه نيتروژن به صورت پيش کاشت) بود.

 
کلید واژه: رقابت، زمان کاربرد نيتروژن، عملکرد دانه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 81   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی