نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تغییرات مرفولوژیک و ساختاری علف هرز تاج خروس ریشه قرمز در رقابت با آفتابگردان تحت تاثیر زمان سبز شدن

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: يعقوبي سعيدرضا,آقاعليخاني مجيد,زند اسكندر,ديه جي احمد
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

به منظور بررسي رقابت تاج خروس و آفتابگردان تحت تاثير زمان هاي سبز شدن تاج خروس و مطالعه تغييرات مرفولوژيک بر ساختار تاج پوشش و توليد بذر تاج خروس، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي بخش تحقيقات علف هاي هرز، موسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي واقع در ورامين در سال 1387 به اجرا گذاشته شد. تيمارهاي آزمايش شامل پنج سطح زمان سبز شدن تاج خروس (همزمان با آفتابگردان، 2، 4، 6 و 8 هفته بعد از سبز شدن آفتابگردان) با تراکم 8 بوته در هر متر رديف بود. داده هاي اين آزمايش از طريق اندازه گيري تعداد و طول شاخه هاي فرعي و سطح برگ تاج خروس در لايه هاي مختلف سايه انداز و ميزان بذور توليد شده و ماده خشک برگ، ساقه و گل آذين تاج خروس بدست آمد. نتايج نشان داد با به تاخير افتادن زمان سبز شدن تاج خروس، سطح برگ، تعداد و طول شاخه هاي فرعي و ماده خشک ساقه، برگ و گل آذين آن کاهش معني داري يافت. با افزايش تاخير در سبز شدن تاج خروس بيش از چهار هفته بعد از سبز شدن آفتابگردان، ساقه هاي فرعي تاج خروس حذف شدند و سطح برگ بيشتري به لايه هاي بالايي سايه انداز در تاج خروس اختصاص داده شد. علاوه بر اين با دو برابر شدن شاخص سطح برگ تاج خروس به بيش از 0.08 يا دو برابر شدن وزن خشک آن به بيش از 10 گرم در هر بوته، تعداد بذر توليد شده توسط تاج خروس 4 تا 5 برابر افزايش يافت. نسبت ماده خشک ساقه و برگ به ماده خشک کل با به تاخير افتادن زمان سبز شدن تاج خروس از روند نسبتا ثابتي تبعيت نمود ولي وزن بذر توليدي نسبت به وزن خشک کل کاهش يافت. با توجه به نتايج اگرچه عملکرد دانه در آفتابگردان در هيچ يک از زمان هاي سبز شدن تاج خروس کاهش معني داري نداشت ولي براي جلوگيري از افزايش حجم بذر تاج خروس در بانک بذري خاک کنترل علف هاي هرز در زمان دو هفته بعد از سبز شدن آفتابگردان سودمند خواهد بود.

 
کلید واژه: تاج خروس ريشه قرمز (.Amaranthus retroflexus L)، آفتابگردان (.Helianthus annus L)، زمان سبز شدن، شاخص سطح برگ، ماده خشک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 96   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی