برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر دوره های مختلف تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شعبان زاده سكينه,سيادت سيدعطااله,فتحي قدرت اله,عالمي سعيد خليل,پيردشتي همت اله
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
 
چکیده: 

به منظور برررسي اثر دوره هاي مختلف تداخل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا رقم هايولا 401، آزمايشي در سال زراعي 87-1386 در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با 4 تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين اهواز اجرا شد. تيمارها در دو سري به ترتيب تداخل علف هاي هرز تا مراحل رشدي دو برگي، چهار برگي، شش برگي، هشت برگي، شروع گلدهي و شروع غلاف دهي و سري دوم، کنترل علف هاي هرز تا مراحل مذکور بود. دو تيمار نيز به عنوان شاهد آزمايش يکي کنترل در تمام فصل رشد و ديگر رقابت علف هاي هرز در تمام فصل رشد در نظر گرفته شدند. نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده ها نشان داد که عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، عملکرد بيولوژيک به تناسب افزايش طول دوره تداخل علف هاي هرز رو به کاهش نهاد و از نظر صفات مورد بررسي تفاوت معني داري وجود داشت ولي از نظر شاخص برداشت تفاوت معني داري ديده نشد. همچنين زمان اوج رقابت علف هاي هرز از مرحله توليد چهارمين برگ حقيقي تا مرحله توليد هشتمين برگ حقيقي بوده و کنترل آنها در اين دوره کافي است تا از کاهش معني دار عملکرد جلوگيري شود.

 
کلید واژه: کلزا، عملکرد، رقابت، تداخل، کنترل علف هاي هرز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 114   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی