برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر فاصله ردیف و طول دوره تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (.Brassica napus L) به عنوان کشت دوم پس از برنج

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اصغري جعفر,احتشامي سيدمحمدرضا,رجبيان مريم,ربيعي محمد
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير فاصله رديف و طول دوره تداخل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا به عنوان کشت دوم پس از برنج، آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي برنج گيلان به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در 3 تکرار به اجرا درآمد. فاکتورهاي مورد نظر شامل فاصله رديف کاشت در 2 سطح (25 و 35 سانتي متر) و تداخل علف هاي هرز در 7 سطح بود؛ به اين صورت که در 5 تيمار، علف هاي هرز به ترتيب تا پايان مراحل فنولوژيکي سبز شدن، 2 برگي، 4 برگي، 8 برگي و ظهور جوانه گل با گياه زراعي رقابت کرده و پس از آن تا انتهاي دوره رشد کلزا، به صورت دستي وجين شدند. علاوه بر اين، 2 تيمار تداخل کامل و کنترل کامل نيز به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. بر اساس نتايج به دست آمده، اثر فاصله رديف، طول دوره تداخل علف هاي هرز و اثر متقابل آن ها بر عملکرد دانه، تعداد خورجين در بوته و تعداد دانه در خورجين معني دار شد. همچنين، نتايج نشان دهنده واکنش معني دار وزن هزار دانه به فاصله رديف و طول دوره تداخل علف هاي هرز و عدم معني داري اين صفت به اثر متقابل دو فاکتور بود.

 
کلید واژه: کلزا، فاصله رديف، تداخل علف هاي هرز، عملکرد، اجزاي عملکرد، کشت دوم، برنج
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 47   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی