برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر نیتروژن بر عملکرد و اجزای دانه کلزا در تراکم های یولاف وحشی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كريمي حديث,كاظميني سيدعبدالرضا,غديري حسين,حميدي رضا
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کلزا (Bassica napus L.) در تراکم هاي يولاف وحشي(Avena fatua L.);  آزمايشي به صورت طرح کرت هاي خرد شده با 3 تکرار در ايستگاه تحقيقات زراعي دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز در سال زراعي 88-1387 اجرا شد. در اين آزمايش مقدار نيتروژن در چهار سطح (صفر، 50، 100 و 150 کيلوگرم در هکتار نيتروژن) در کرت هاي اصلي و تراکم يولاف وحشي نيز در چهار سطح (صفر، 15 ،30 و 45 بوته در متر مربع) در کرت فرعي قرار گرفت. از بين اجزاي عملکرد دانه تعداد خورجين در بوته و تعداد دانه در خورجين بطور معني داري کاهش يافت. نتايج بدست آمده از اثر بر همکنش سطوح نيتروژن و تراکم هاي يولاف وحشي نشان داد که بيشترين عملکرد دانه (1640 کيلوگرم در هکتار) در تيمار سطح 150 کيلوگرم نيتروژن در هکتار و تراکم کاشت صفر يولاف و کمترين عملکرد دانه (303 کيلوگرم در هکتار) در تيمار سطح صفر نيتروژن و تراکم کاشت 45 يولاف وحشي در متر مربع بدست آمد. با افزايش ميزان نيتروژن از صفر به 50، 50 به 100 و 100 به 150 ميزان عملکرد به ترتيب %1.2، %24.57 و %12.1 افزايش يافت. به نظر مي رسد کاهش عملکرد دانه کلزا بيشتر از آنکه تحت تاثير نيتروژن باشد، تحت تاثير تراکم يولاف وحشي قرار گرفته است.

 
کلید واژه: عملکرد دانه، کلزا، نيتروژن، تراکم علف هرز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 79   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی