برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی تاثیر تراکم و آرایش کاشت بر مدیریت علف های هرز بادام زمینی (.Arachis hypogaea L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: راسخ حسين,معصومي سيده ليلي,اصغري جعفر,صفرزاده ويشكايي محمدنقي,دباغ محمدي نسب عادل
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي تاثير تراکم و آرايش کاشت بر مديريت علف هاي هرز بادام زميني تحقيقي بصورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در زميني واقع در شهرستان بندر کياشهر در سال 1381 انجام گرفت. فاکتور اول آرايش کاشت (در دو سطح آرايش مربع و آرايش مستطيل) و فاکتور دوم تراکم بوته (در چهار سطح 30، 53، 83 و 148 هزار بوته در هکتار) در نظر گرفته شد. ارزيابي شامل شناسايي، شمارش و توزين علف هاي هرز در سطح يک متر مربع بود. علف هاي هرز غالب مزرعه بادام زميني تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.)، سلمه تره (Chenopodium album L.)، خرفه (Portolaca oleracea L.) و تاج ريزي سياه (Solanum nigrum L.) بودند. نتايج نشان داد آرايش کاشت و تراکم بوته در مرحله اول وجين تاثير معني داري بر وزن خشک و تعداد علف هاي هرز نداشت. در مرحله دوم وجين، وزن خشک و تعداد علف هاي هرز در هر کرت تحت تاثير آرايش کاشت و تراکم بوته قرار گرفت. در مرحله سوم و چهارم وجين آرايش کاشت تاثير معني داري بر وزن خشک و تعداد علف هاي هرز نداشت، در حاليکه تراکم کاشت اثر معني داري بر اين صفات داشت. در مجموع آرايش کاشت مربع و همچنين تراکم هاي 14.8 و 8.3 بوته در متر مربع در کنترل علف هاي هرز موفق تر عمل نمودند. عملکرد غلاف بادام زميني تحت تاثير آرايش کاشت و تراکم بوته قرار گرفت، بطوريکه حداکثر عملکرد غلاف از آرايش کاشت مربع و تراکم کاشت 8.3 بوته در متر مربع به دست آمد.

 
کلید واژه: تراکم بوته، عملکرد و مديريت علف هرز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 61   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی