برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات رقابت یولاف وحشی (.Avena ludoviciana L) و سطوح مختلف کود ازت بر روند تجمع ماده خشک، کارآیی مصرف نیتروژن و کلروفیل گندم (.Triticum aestivum L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پرچمي پگاه,لك شهرام,بهداروند پژمان,مجدم ماني
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثرات تراکمهاي مختلف يولاف وحشي و مقادير مختلف نيتروژن بر گندم، آزمايشي در سال زراعي 87-1386 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي اهواز اجراء گرديد. اين آزمايش به صورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار به صورت سري هاي افزايشي انجام شد. کرتهاي اصلي شامل کود نيتروژن در سه سطح 90، 150 و 210 کيلوگرم در هکتار و کرتهاي فرعي شامل تراکم علف هرز يولاف وحشي در چهار سطح 0، 25، 50 و 75 بوته در متر مربع بود. نتايج اين آزمايش نشان داد که با افزايش نيتروژن، ماده خشک کل افزايش يافت، اما در حدود 95 روز پس از سبز شدن، تيمار 150 کيلوگرم نيتروژن در هکتار نسبت به 210 کيلوگرم نيتروژن برتري نشان داد که اين امر نشان دهنده افزايش خسارت يولاف وحشي در مقادير بالاي نيتروژن از اين مرحله به بعد مي باشد. افزايش مصرف نيتروژن منجر به کاهش معني دار کارآيي مصرف نيتروژن شد (r=-0.88**). اما سطوح نيتروژن اثر معني داري بر افزايش غلظت کلروفيل گندم داشت (r=0.75**).

 
کلید واژه: گندم، يولاف وحشي، نيتروژن، کلروفيل و کارآيي مصرف نيتروژن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 96   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی