برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير بقاياي گياهي و مقادير نيتروژن بر زيست توده علف هاي هرز کلزا در دو سامانه خاکورزي در تناوب گندم-کلزا

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حجازي اسما,كاظميني سيدعبدالرضا,بحراني محمدجعفر
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
 
چکیده: 

در اين تحقيق تاثير بقاياي گياهي گندم و کلزا را در دو تيمار خاکورزي شامل خاکورزي معمول منطقه (گاو آهن برگرداندار همراه با يک نوبت ديسک) و خاکورزي حداقل (گاو آهن قلمي همراه با يک نوبت ديسک) و 3 سطح نيتروژن (0، 75 و 150 کيلوگرم در هکتار) بر زيست توده علف هاي هرز کلزا بررسي شدند. آزمايش در قالب طرح کرت هاي خرد شده 3 فاکتوره انجام گرفت و نتايج نشان دادند که در تيمار بدون بقايا جمعيت علف هاي هرز نسبت به تيمارهاي بقاياي گياهي گندم و کلزا به صورت معني داري کمتر بود. بالاترين زيست توده علف هرز در هر دو سال در تيمار بقايي گياهي کلزا و سطح کودي 150 کيلوگرم نيتروژن در هکتار به دست آمد. با افزايش کود نيتروژنه جمعيت علف هاي هرز افزايش يافت. نتايج نشان داد استفاده از روش هاي مختلف خاکورزي تاثيري روي علف هاي هرز نداشت. در تيمار بقاياي گياهي کلزا در سال اول آزمايش جمعيت علف هرز زيرک و يولاف وحشي (Avena fatua) غالب بود در حاليکه در سال دوم جمعيت علف هرز يولاف وحشي و بي تي راخ (Galium aparine) غالب بود. بقاياي گياهي گندم نسبت به بقاياي گياهي کلزا بالاترين اثر را روي زيست توده علف هاي هرز داشتند.

 
کلید واژه: نوع بقايا، خاکورزي، مقادير کود نيتروژن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 71   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی