برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر تنش آب و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمایشهای سریهای جایگزینی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ايزدي دربندي ابراهيم,راشدمحصل محمدحسن
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

اين بررسي به منظور ارزيابي تاثير مقدار کاربرد نيتروژن بر تعامل رقابتي ذرت و تاج خروس (Amaranthus Retroflexus L.) تا مرحله تاسلدهي کامل ذرت آزمايشي به روش سريهاي جايگزيني و با نسبتهاي مختلف کاشت 0:100، 25:75، 50:50، 75:25 و 100:0 تاج خروس:ذرت در گلخانه اجرا شد. آزمايش بصورت فاکتوريل و در قالب طرح آماري بلوکهاي کامل تصادفي در سه تکرار بود که عوامل مورد بررسي عبارت بودند از سطوح مختلف رطوبت خاک در دو سطح 50 و 25 درصد ظرفيت زراعي و مقادير مختلف کاربرد نيتروژن در سه سطح شامل (0، 200 و 400 کيلوگرم نيتروژن خالص) بودند. نتايج نشان دادند که افزودن کاربرد نيتروژن در توليد ماده خشک ذرت و تاج خروس در کشت خالص آنها منجر به افزايش معني داري (p<0.05) شد و با وجود پاسخ بهتر تاج خروس به افزايش کاربرد نيتروژن در مقايسه با ذرت، توان رقابتي ذرت را افزايش داد. تنش خشکي در هر دو گياه توليد ماده خشک هر دو را بطور معني داري کاهش داد و مزيت نسبي کاربرد نيتروژن را از بين برد بطوريکه افزايش کاربرد نيتروژن در ذرت در اين شرايط توجيهي نخواهد داشت.

 
کلید واژه: ذرت، تاج خروس، نيتروژن و تنش خشکي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 206   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی