برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه واکنش علف هرز سوروف (Echinochloa crusgalli) و سوروف برنج (Echinochloa oryzicola) به عمق آب و خاک

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: گل محمدي محمدجواد,محمدعلي زاده حسن,يعقوبي بيژن,نحوي مجيد
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي تاثير نوع رقم سوروف، عمق آب و عمق خاک در سرعت و درصد جوانه زني سوروف و سوروف برنج در موسسه برنج کشور (رشت) در سال 1387 انجام شد. آزمايش به صورت فاکتوريل و در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در شرايط گلخانه اي اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايشي شامل گونه علف هرز (سوروف و سوروف برنج)، عمق آب ( 0، 3، 6 و 9 سانتي متر) و عمق خاک (0.5، 1.5، 2.5، و 3.5 سانتي متر) بود. نتايج تجزيه واريانس نشان داد عمق آب روي سرعت جوانه زني، درصد مرگ و مير بوته ها، طول ريشه چه و درصد جوانه زني سوروف هوشمند تاثير معني داري نداشته اما روي سوروف معني دار است. ميانگين درصد جوانه زني براي سوروف برنج 55.3 درصد و براي سوروف 30 درصد بود. عمق خاک در مورد صفات ذکر شده براي هر دو گونه معني دار بود. ميانگين سرعت جوانه زني در اثر متقابل تيمارهاي آبي و خاکي در سوروف هوشمند به ترتيب 27، 20، 17 و 13 درصد و در سوروف 17، 11، 10 و 4 درصد بوده است.

 
کلید واژه: جوانه زني، غرقاب، سوروف، سوروف برنج
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 134   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی