نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب و خصوصیات جوانه زنی بذور تاتوره (.Datura stramonium L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: خانجاني محسن,محمودي سهراب
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

شناخت نحوه خواب و جوانه زني بذورتاتوره به عنوان يکي از علف هاي هرز مهم ايران مي تواند سهم زيادي در مديريت آن داشته باشد. به همين منظور آزمايشي در سال 1385 در آزمايشگاه تحقيقاتي دانشگاه بيرجند بصورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 6 تکرار انجام و اثر تيمارهاي مختلف بر شکستن خواب و جوانه زني بذور تازه برداشت شده تاتوره مورد بررسي قرار گرفت. فاکتور اول شامل تيمارهاي خراش دهي با کاغذ سمباده، سرمادهي مرطوب (به مدت 15 روز در دماي 4oCخراش دهي همراه با سرمادهي مرطوب، نيترات پتاسيم (KNO3) با غلظت 0.6. درصد و شاهد و فاکتور دوم درجه حرارت در دو سطح دماي ثابت 25 درجه سانتيگراد و متناوب 20.30 درجه سانتيگراد (روز / شب) بود. نتايج آزمايش نشان داد که جوانه زني بذور تاتوره در دماي متناوب به شکل معني داري بيشتر از دماي ثابت است و تيمارهاي خراش دهي، خراش دهي همراه با سرمادهي و سرمادهي تنها در شرايط دماي متناوب به ترتيب بيشترين اثر را بر شکستن خواب بذر تاتوره و درصد جوانه زني آن دارند. بيشترين شاخص و سرعت جوانه زني بذور تاتوره نيز در تيمارهاي مذکور حاصل شد. به اين ترتيب انتظار مي رود خواب بذور تازه برداشت شده تاتوره بيشتر تحت تاثير پوسته سخت و نفوذ ناپذير آن باشد.

 
کلید واژه: تاتوره، خواب بذر، جوانه زني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 82   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی