برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی برخی فاکتورهای موثر بر شکستن خواب بذر فرفیون خوابیده (.Euphorbia maculata L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ساوري نژاد عليرضا,منتظري منصور,ميرهادي سيدمحمدجواد,يونس آبادي معصومه
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
 
چکیده: 

فرفيون خوابيده يکي از علف هاي هرز مهم مزارع پنبه و سويا در استان گلستان مي باشد. در اين پژوهش که در سال 1387در گرگان انجام شد، تاثير پيش سرمادهي، اسيد جيبرليک و دما بر جوانه زني بذر فرفيون خوابيده بررسي شد. پيش سرمادهي درصد جوانه زني بذور را بطور معني داري افزايش داد، ولي روي سرعت جوانه زني آنها تاثير معني داري نداشت. افزايش غلظت اسيد جيبرليک از 500 تا 2000 قسمت در ميليون (پي پي ام)، موجب افزايش درصد جوانه زني بذور شد ولي بين غلظت هاي 1000 و 2000 پي پي ام اين ماده، از اين نظر تفاوت معني داري مشاهده نشد. اسيد جيبرليک، در قياس با شاهد، روي سرعت جوانه زني بذرها تاثير معني داري نداشت. جوانه زني بذرها از دماي 15 درجه سانتي گراد شروع شد و با افزايش آن تا 30 درجه سانتي گراد درصد و سرعت آن افزايش يافت. در دماي 30 و 35 و همچنين 25 و 30 درجه سانتي گراد، به ترتيب درصد و سرعت جوانه زني تقريبا ثابت ماندند و در دماي 40 درجه سانتي گراد، همانند دماهاي 5 و 15 درجه سانتي گراد، کاهش چشمگيري داشتند. بر اساس نتايج اين بررسي، پيش سرمادهي، اسيد جيبرليک در غلظت 2000 پي پي ام و دماي 30 درجه سانتي گراد (شرايط بهينه)، براي جوانه زني بذور فرفيون خوابيده شرايط بهينه تشخيص داده شد.

 
کلید واژه: فرفيون خوابيده، خواب بذر و جوانه زني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 79   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی