برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر دما، نور، غرقاب و عمق کاشت بر درصد جوانه زنی علف هرز کاهوی وحشی (Lactuca serriola)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: تكاسي سميه,مجد رقيه,آل ابراهيم محمدتقي,كازروني منفرد ابراهيم,راشدمحصل محمدحسن
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر غرقاب، عمق کاشت و دما و نور بر جوانه زني و سبز شدن بذور کاهوي وحشي سه سري آزمايش در آزمايشگاه تحقيقات علفهاي هرز دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد. عمق کاشت شامل تيمارهاي 0، 0.5، 1، 1.5، 2، 2.5، 3، 3.5، 4، 4.5، 5، 5.5 و 6 سانتيمتري از سطح خاک بود. غرقاب شامل دو فاکتور بود که شامل مدت زمان غرقاب (0 تا 4 هفته) و عمق غرقاب (2 و 12 سانتيمتر آب) بود. آزمايش دما و نور نيز شامل دما 5 تا 40 به فاصله 5 درجه سانتيگراد در نور يا تاريکي بود اين دو آزمايش با آرايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با چهار تکرار انجام شد. نتايج نشان داد که درصد سبز شدن، طول ريشه چه و ساقه چه و درصد جوانه زني به ترتيب تحت تاثير عمق کاشت، عمق و مدت زمان غرقاب و اثر متقابل آنها و دما و نور و اثر متقابل آنها قرار گرفت. بيشترين سبزشدن در سطح خاک و در عمق 2.5 به 0 رسيد. 4 هفته غرقاب باعث از بين رفتن بذور شد و در هر دو عمق جوانه زني مشاهده شد. بيشترين جوانه زني در دماي 5 درجه سانتيگراد بدست آمد و نور باعث جوانه زني بيشتر بذور در دماهاي بيشتر از 5 درجه شد.

 
کلید واژه: سبز شدن، ريشه چه، ساقه چه، عمق غرقاب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 204   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی