برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تفویض اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها، گامی در جهت تمرکززدایی برنامه ریزی درسی در نظام آموزش عالی کشور

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نوروززاده رضا,محمودي رضا,فتحي واجارگاه كوروش,نوه ابراهيم عبدالرحيم
 
 
 
عنوان همایش: همايش تمركز و عدم تمركز در فرآيند برنامه ريزي درسي
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مطالعات برنامه درسی
زمان:  1384دوره -
 
 
چکیده: 

آموزش عالي محور توسعه، موتور حرکت و تحول در جوامع مختلف است. چرا که آموزش عالي کانون اصلي تربيت نيروي انساني متخصص و آموزش ديده است. که مي تواند با برخورداري از ايده ها و انديشه هاي نو هر لحظه در شريان هاي حياتي حرکت رو به رشد جامعه، بالقوه گي هاي نويني را تزريق نمايد. از اين رو، نظام آموزش عالي - دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي که متولي امر تربيت نيروي انساني هستند - طراح اصلي و بنيان افکن چارچوب اساسي برنامه ريزي رشد و پيشرفت جامعه محسوب مي شود. برنامه هاي درسي از مهم ترين ابزار و عناصر تحقق بخشيدن به اهداف و رسالت هاي کلي آموزش عالي هستند. از اين رو، برنامه درسي که قلب مراکز دانشگاهي به شمار مي آيد، شايسته توجه دقيق است. برنامه ريزي درسي بنا به سرشت خود متعلق به خود دانشگاه ها و دانشگاهيان است و نم يتوان از بيرون از محيط دانشگاه و بالاي سر آن ها به صورت متمرکز براي دانشگاه هاي مختلف با مقتضيات خاص خود، برنامه ريزي درسي مطلوب و کارآمدي کرد.
تمرکززدايي يکي از جلوه هاي بنيادين مدرن سازي تدريجي و مداوم و نيز اصلاح بخش عمومي است (آقازاده، 1384، ص 9). از اين رو تفويض اختيارات برنامه ريزي درسي به دانشگاه ها گامي در جهت تمرکززدايي برنامه ريزي درسي در نظام آموزش عالي کشور است.
در اين مقاله تعاريف، مفاهيم، محاسن و معايب برنامه ريزي درسي متمرکز و غيرمتمرکز، تحولات برنامه ريزي درسي دانشگاهي در نظام آموزش عالي ايران با تاکيد بر تفويض اختيارات برنامه ريزي درسي به دانشگاه ها و اقدامات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در مورد بازنگري برنامه هاي درسي رشته هاي تحصيلي نظام آموزش عالي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

 
کلید واژه: برنامه ريزي درسي، تمرکز، عدم تمرکز، آموزش عالي، دانشگاه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 130   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی