برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مدیریت هم زمان مدارج تمرکز زدایی در نظام برنامه ریزی درسی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مهرمحمدي محمود*
 
 *دانشگاه تربيت مدرس
 
عنوان همایش: همايش تمركز و عدم تمركز در فرآيند برنامه ريزي درسي
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مطالعات برنامه درسی
زمان:  1384دوره -
 
چکیده: 

تفکر دوآليستي در سياست گذاري هاي حوزه تعليم و تربيت را بايد تفکري نامناسب و حتي مخرب ارزيابي کرد. جان ديوئي، پيشتاز مقابله با اين نوع تفکر در تعليم و تربيت است. او تقابل ها و مناقشه هاي به ظاهر آشتي ناپذير را به شکل متفاوتي صورت بندي و در قالب يک نظريه سازوار ارايه کرده است. صاحب نظران تعليم و تربيت بر اين ويژگي تفکر ديوئي تاکيد نموده و آن را جزو رازهاي برجستگي و تاثيرگذاري انديشه هاي او قلمداد نموده اند. به عنوان مثال، کليبارد (1975) در مقايسه آن چه ديوئي و تايلر (1949) در مواجهه با يک مناقشه عمده نظري در حوزه برنامه درسي انجام داده اند، ره يافت ديوئي را ره يافتي خلاق مبتني بر امکان اجتماع سازدار مواضع گوناگون در قالب يک نظريه يا پارادايم جديد دانسته و آن چه تايلر انجام داده است را تجمع ديدگاه هاي معارض بدون تدارک يک مباني نظري حامي يا گونه اي توصيه اخلاقي به ترک مخاصمه ارزيابي مي کنند. نويسندگان کتاب فرهنگ هاي برنامه درسي نيز در شرح نظريه دمکراسي ديوئي به عنوان يکي از فرهنگ ها يا نظريه هاي هنجاري در حوزه برنامه درسي در اظهار نظري مشابه چنين مي گويند:
«صورت بندي ديوئي از دمکراسي و تعليم و تربيت با اين هدف انجام شده است که به تفکر
دوآليستي يا قطبي بر مبناي تقابل ميان غايات و روش ها، فرد و جامعه، کودک و برنامه درسي شکل گرفته و قطعي و مطلق تلقي شده است پايان بخشيد ]و آشتي پذيري آنها را نمايان سازد[». (ژوزف و ديگران، 2000، ص 120)
بدين گونه مي توان ديوئي را پدر نگاه ديناميک به مسايل کلان تعليم و تربيت و برنامه ريزي دانست. اين نگاه راهنماي نگارنده در پرداختن به بحث تمرکز و عدم تمرکز در نظام برنامه ريزي درسي است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 30   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی