برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

چالش های ناظر بر طراحی و تولید برنامه درسی با رویکرد کاهش تمرکز

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قاسم پور حسين*
 
 *موسسه پژوهش برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي
 
عنوان همایش: همايش تمركز و عدم تمركز در فرآيند برنامه ريزي درسي
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مطالعات برنامه درسی
زمان:  1384دوره -
 
چکیده: 

اين مقاله بر اساس مطالعات حاصل از طرح پژوهشي «بررسي و تدوين چارچوب راهنماي برنامه درسي» و تجارب کاربردي نگارنده در حوزه برنامه ريزي درسي تهيه شده است. هدف آن بررسي چالش هاي موجود در به کارگيري رويکرد کاهش تمرکز بوده است. تمرکز و عدم تمرکز پديده اي کاملا واقعي است که در تمام نظام ها به صورت آشکار و پنهان خودنمايي و تاثيرگذاري دارد. نتايج تحقيقات و پيوستار تمرکز و عدم تمرکز نشان مي دهد که هيچ سازماني صرفا در حالت تمرکز و عدم تمرکز قرار ندارد. بنابراين در اين نوشته طرح «بکارگيري رويکرد کاهش تمرکز» پيشنهاد شده و چالش هاي پيش روي نظام برنامه ريزي درسي مورد بررسي قرار گرفته و مفروضات و راهکار کارهايي نيز ارايه شده است. براي به کارگيري رويکرد کاهش تمرکز بايد وضعيت برنامه ريزي درسي در حوزه طراحي، الگوهاي برنامه ريزي، عناصر و مولفه هاي برنامه، مهندسي برنامه، عناصر نظري برنامه ريزي درسي تبيين و روشن شود. نتايج اين بررسي و تحليل نشان مي دهد که در طراحي برنامه بايد الگويي ترکيبي از منابع اطلاعاتي سه گانه تنظيم گردد و عناصر برنامه با در نظر گرفتن اصل انعطاف انتخاب شود. خاستگاه برنامه بايد در حد فاصل بين عام و خاص باشد، دامنه مشارکت گروه هاي دخيل در برنامه ريزي درسي تا مجريان و مديران گسترش پيدا کند و انعطاف برنامه تا حدي باشد که معلم را در فرايند آموزش فعال کرده و امکان دخل و تصرف را براي استان ها و مناطق محلي فراهم کند.

 
کلید واژه: کاهش تمرکز، طراحي برنامه درسي، الگوهاي برنامه درسي، عناصر برنامه،فرايند برنامه ريزي درسي، خاستگاه برنامه ريزي درسي، اقشار تصميم گيري در برنامه ريزي درسي، انعطاف در برنامه ريزي درسي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 165   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی