برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي علل وقوع حرکات توده اي با استفاده از GIS، مطالعه موردي: حوضه سد کلان ملاير

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ايلدرمي عليرضا,روزبهاني حبيبه*,دشتي مرويلي مريم
 
 *
 
عنوان همایش: همايش ملي انسان، محيط زيست و توسعه پايدار
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
زمان:  1388دوره -
 
 
چکیده: 

وقوع حرکات توده اي يکي از مخاطرات طبيعي است که از نظر فراواني و شدت وقوع اثرات ناگوار زيست محيطي فراواني را به همراه دارد. پهنه بندي وقوع حرکات توده اي يکي از روش هايي است که مي توان به کمک آن نواحي مستعد و بحراني را به لحاظ پايدارسازي مشخص کرد و از نقشه هاي پهنه بندي بدست آمده در برنامه ريزي هاي توسعه پايدار استفاده کرد. تحقيق حاضر با هدف مشخص کردن نواحي مستعد وقوع حرکات توده اي و شناسايي عوامل موثر در حوضه سد کلان ملاير صورت گرفته است. در اين تحقيق عوامل ليتولوژي، فاصله از گسل، شيب و تراکم پوشش گياهي از بين عوامل مورد بررسي انتخاب گرديد. با استفاده از عکس هاي هوايي، مشاهدات ميداني و نرم افزار ArcGIS نقشه هاي مورد نياز بصورت رقومي و لايه بندي تهيه و به منظور تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده و متغيرهاي موثر، از مدل LNRF به عنوان ابزار مفهومي تحقيق استفاده شده است. با وزن دهي به عوامل موثر در وقوع حرکات توده اي، نقشه وزني هر عامل تهيه شد. درخاتمه با جمع نقشه هاي وزني، نقشه پهنه بندي خطر حرکات توده اي تهيه شد. حوضه مورد مطالعه به پنج طبقه ناپايدار تقسيم گرديد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که مدل LNRF کارآيي نسبتا مناسبي براي بررسي داده ها و پهنه بندي خطر حرکات توده اي در حوضه سد کلان دارد. مطالعات بيشتر براي برنامه هاي آتي از جمله، جلوگيري از بين رفتن مناطق زراعي و کاهش رسوبات پشت سد کلان و همچنين افزايش زمان بازدهي ضروري مي باشد.

 
کلید واژه: حرکات توده اي، پهنه بندي، سد کلان ملاير، LNRF,GIS
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 75   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی