کرونا در اخبار
وزارت بهداشتفارس ایسنا ایرنا جماران سیناپرس خبرآنلاین
کرونا
CoronaVirus
[COVID19]
کرونا در منابع علمی
CDC Nejm JAMA Lancet Cell BMJ Elsevier Oxford Nature Wiley Cambridge Medrxiv

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي تاثير کمپوست زباله شهري بر ظهور گياهچه و رشد اوليه گلرنگ و جمعيت علف هرز

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حمدي شنگري علي,مومن زاده شوشتري سيدمصطفي*,مرادي كاظم,كاظمي بي نياز مهدي
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شوشتر
 
عنوان همایش: همايش ملي انسان، محيط زيست و توسعه پايدار
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
زمان:  1388دوره -
 
 
چکیده: 

به منظور بررسي مقادير مختلف کمپوست زباله شهري برظهور گياهچه و رشد اوليه گلرنگ آزمايشي به بلوک هاي کامل تصادفي که تيمارهاي آزمايشي شامل کود 15، 30 و 45 تن در هکتار، کمپوست زباله شهري کمپوست زباله شهري 15، 30، 45 تن در هکتار غني شده با 50 درصد کود شيميايي، تيمار فقط مصرف کود شيميايي 200 کيلوگرم در هکتار اوره و 100 کيلوگرم در هکتار سولفات پتاسيم و فسفات آمونيوم و تيمار شاهد بدون مصرف کمپوست و يا کود شيميايي در 3 تکرار اجرا گرديد. نتايج نشان داد که نوع کود در تمام صفات به جز جمعيت علف هرز اثرش معني دار شد. همچنين سطوح مختلف کمپوست توانستند برروي برخي صفات فيزيولوژيکي گياهچه بر کود شيميايي برتري نشان دهند. اما در مجموع مصرف 30 تن کمپوست غني شده در هکتار توانسته است موجب بهبود اکثر مولفه هاي رشدي مورد بررسي از جمله درصد ظهور گياهچه، سطح و محتوي کلروفيل برگ، ارتفاع بوته و طول ريشه گردد.

 
کلید واژه: کمپوست، زباله شهري، گلرنگ
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 74   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی