نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

آب محور ناپایداری توسعه در استان همدان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نادري مهديي كريم*
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه بوعلي سينا همدان
 
عنوان همایش: همايش ملي انسان، محيط زيست و توسعه پايدار
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
زمان:  1388دوره -
 
چکیده: 

عليرغم محدوديت آب، متاسفانه استفاده از آن در بخش کشاورزي که بيشترين مصرف آب را دارد از وضعيت پايدار و بهينه برخوردار نيست. با توجه به اهميت بخش کشاورزي در اقتصاد استان همدان و جامعه روستايي و نقش افزايش بهره وري آب در پايداري بخش کشاورزي، اين تحقيق به دنبال تبيين ناپايداري وضعيت آب کشاورزي در استان مي باشد. اين تحقيق به لحاظ روش شناسي در حيطه روش کاربردي و توصيفي قابل طبقه بندي است و داده هاي مورد تحليل از منابع ثانويه گردآوري و تحليل شده است. نتايج نشان مي دهد که به لحاظ کمي وضعيت منابع آبي در استان از وضعيت ناپايداري برخوردار است که از 308 ميليون مترمکعب بيلان منفي در سال برخوردار است. به لحاظ نحوه بهره برداري و استفاده از آبهاي سطحي و زيرزميني عملا بيش از 80 درصد آب مورد نياز بخش کشاورزي از آبهاي زيرزميني تامين مي شود و عملا با راندمان حدود 30 درصد بخش اعظم آن اتلاف مي شود.

 
کلید واژه: منابع آبي، بهره وري آب، ناپايداري، آب کشاورزي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 152   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی