نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات زیست محیطی ماده آلی در خاک های آب گریز در برخی از مناطق استان همدان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اعلامنش پروين*,مصدقي محمدرضا,محبوبي علي اكبر
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان
 
عنوان همایش: همايش ملي انسان، محيط زيست و توسعه پايدار
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
زمان:  1388دوره -
 
چکیده: 

از ويژگي هاي فيزيکي مهم خاک، آب گريزي و آب پذيري آنها است. آب پذيري خاک، توانايي خاک براي جذب آب را نشان داده و بيانگر سرعت و مقدار تجمعي آب وارد شده به خاک غيراشباع است. خاک هاي آب گريز، خاک هايي هستند که اجازه نفوذ آب به درون خود را نداده و آب معمولا بصورت قطره هاي کروي بر روي آنها قرار مي گيرد. از مشکلات عمده زيست محيطي اين خاک ها، عدم نگهداري و ذخيره آب درون خاک است که منجر به افزايش فرسايش و رواناب سطحي، افزايش سيلاب و جريانهاي رودخانه اي، ايجاد جريان هاي انگشت مانند و جبهه رطوبتي ناپايدار در خاک ها مي شود. از جمله عوامل موثر بر آب گريزي خاک، مقدار و نوع ماده آلي خاک مي باشد. از آنجايي که در مناطق خشک آبياري و ذخيره آب در خاک، در فصل رشد گياه براي توليد بهينه و کيفيت آنها نقش اساسي دارد، بايد به اين پديده توجه بيشتري گردد. از اهداف اين پژوهش، بررسي اثر مقدار و نوع ماده آلي و اثرات زيست محيطي آن در خاک هاي آب گريز مي باشد. براي اين منظور شاخص آب گريزي (RI) در 20 سري نمونه هاي خاک دست خورده از مناطق مختلف استان همدان در شرايط آزمايشگاهي و در حالت آون- خشک به روش نسبت ضريب جذب اندازه گيري گرديد. درصد ماده آلي خاک نيز اندازه گيري شد. نتايج نشان دادند که خاک هاي مرتعي به سبب دارا بودن درصد زياد ماده آلي، نسبت به خاک هاي خاک ورزي شده RI بيشتري داشتند. همچنين اثر مثبت و معني دار درصد ماده آلي در شرايط آون- خشک بر RI مشاهده شد.

 
کلید واژه: آب پذيري، آب گريزي، شاخص آب گريزي، ماده آلي، جريان انگشت مانند، جبهه رطوبتي ناپايدار
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 145   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی