برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مدیریت پایدار اکوسیستم مبنا در تالاب ها

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اسدالهي زهرا*,دانه كار افشين
 
 *دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي انسان، محيط زيست و توسعه پايدار
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
زمان:  1388دوره -
 
چکیده: 

برخلاف رشد آگاهي مردم و کشورها نسبت به اهميت محيط هاي طبيعي بويژه تالاب ها هنوز درک واقعي از اهميت، کارکرد و حساسيت اين زيستگاه هاي حياتي و متنوع بسيار پايين است. با شناخت کالاها و خدمات ارزشمند اين اکوسيستم ها براي جوامع بشري، لزوم استفاده خردمندانه و حفاظت از آنها بيش از پيش احساس مي شود. در راستاي حفاظت و مديريت اکوسيستم مبناي تالاب ها، شناخت عملکردهاي اکوسيستم و ارزش هاي حاصل از آنها براي جوامع بشري امري ضروري مي باشد. امروزه نياز به سرمايه گذاري بيشتري در مديريت تالاب ها که بر مبناي درک ظرفيت و ارزش هاي آنها پايه گذاري شده و طرق مختلف کاربري را نشان مي دهد، وجود دارد و اين امر نياز به تجزيه تحليل اکولوژيک تالاب دارد. ترکيب اکوسيستم شامل تيپ ها و فراواني عناصر و اجزا زيستي و غيرزيستي در يک اکوسيستم معين است و ساختار بر توزيع و ترتيب اجزا زيستي و غيرزيستي در يک اکوسيستم تاکيد مي نمايد فرايندهاي اکولوژيک تغييرات و واکنش هايي هستند که به طور طبيعي در اکوسيستم رخ مي دهد. فرايند موجب حفظ و توسعه ساختار اکوسيستم تالابي مي شود که خود عاملي کليدي در فراهم سازي مداوم کالاها و خدمات تالاب مي باشد. عملکرد تالاب نتيجه همکنشي بين ساختار اکوسيستم (ژئومورفولوژي، هيدرولوژي و خاک) و يک يا تعداد بيشتري از فرايندهاي تالاب مي باشد. خدمات اکوسيستم هاي تالابي منافعي هستند که از عملکردهاي تالاب براي انسان ها حاصل مي شوند. رويکردهاي اوليه در مديريت تالاب موثر نبوده اند زيرا بر اساس درک کاملي از فرايندهاي تالاب پايه ريزي نشده است. مديريت اکوسيستم مبنا مديريت بر مبناي مکان با تاکيد بر يک اکوسيستم ويژه و گسترده اي فعاليت هاي موثر بر آن اکوسيستم مي باشد.

 
کلید واژه: مديريت اکوسيستم مبنا، ساختار تالاب، فرآيند تالاب، عملکرد تالاب، خدمات تالاب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 415   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی