نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش منابع طبیعی در دستیابی به توسعه پایدار (حفاظت از آب و خاک)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صفري پورچافي پريسا*,كبيري ساماني عبدالرضا
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان
 
عنوان همایش: همايش ملي انسان، محيط زيست و توسعه پايدار
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
زمان:  1388دوره -
 
چکیده: 

امروزه دانشمندان منابع طبيعي را به سه بخش منابع پايدار و دائمي، منابع قابل تجديد و منابع غيرقابل تجديد تقسيم مي کنند. بر اين اساس انرژي خورشيدي و باد جزء منابع پايدار و دائمي، خاک، آب و مرتع و... جزء منابع تجديد شونده و سوخت فسيلي، معادن طلا، مس و ... در گروه منابع غير قابل تجديد به شمار مي روند. بنابراين خاک و آب يک منبع پايدار و دائمي نيست و ضرورت دارد انسان براي حفظ آن از هيچ کوششي دريغ ننمايد.
يکي از پديده هاي اجتناب ناپذير طبيعي که بر کيفيت و استفاده از آب و خاک تاثير دارد فرسايش است، که فعاليت هاي انساني و طبيعي در شدت و يا کاهش آن تاثير گذار هستند. از بين رفتن پوشش گياهي يکي از عوامل اصلي فرسايش خاک است که موجب مي شود زنجيرهايي از بلاياي طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي بوجود آيد.
حرکت بسوي توسعه پايدار نياز به تغييرات بنيادي در نگرش و رفتار بشر دارد. لذا پيشرفت در اين زمينه، بستگي به آگاهي و آموزش عمومي دارد که در آن مفاهيم و پيام هاي کليدي آموزش، براي حفاظت و توسعه پايدار، ملاحظاتي در رابطه با عمده ترين مسائلي که امروزه بعنوان نوعي بحران در کشور ما مطرح مي باشند در هم مي آميزد
. برخورداري از منابع طبيعي فراوان يکي از مصاديق الگوي رشد، با فشار بر منابع طبيعي است. در صورتيکه بهره برداري از اين منابع بدون رويه اي سازگاري با محيط زيست صورت مي گيرد، تعادل هاي اکولوژيکي را در منطقه بهره برداري بر هم زده و به محيط زيست لطمات جبران ناپذيري وارد مي سازد. بنابراين نه تنها پرداختن به مسايل فوق ضرورت دارد، بلکه بايد نحوه تفکر و نگرش افراد را اصلاح نمود و چشم انداز جديدي را که در آن ارزشهاي پايدار ريشه دارند باز شناخت.

 
کلید واژه: منابع طبيعي، محيط زيست، توسعه پايدار، فرسايش، حفاظت آب و خاک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 1713   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی