برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تجربی تاثیر آلودگی های زیست محیطی (ناشی از میدان های مغناطیسی) بر یادگیری در موش های کوچک آزمایشگاهی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فروزنده الهام*,ستاري ناييني منوچهر
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نايين
 
عنوان همایش: همايش ملي انسان، محيط زيست و توسعه پايدار
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
زمان:  1388دوره -
 
چکیده: 

موجودات زنده به طور پيوسته در معرض ميدان مغناطيسي طبيعي زمين که حدود 20 تا 70 ميکروتسلا در سطح زمين است قرار داشته و با آن سازگار شده اند، اما امروزه انسان در معرض آلودگي هاي زيستي فراواني از جمله ميدان هاي مغناطيسي که به طور چشمگيري قوي تر از ميدان مغناطيسي زمين هستند، قرار دارد و بررسي تاثيرات منفي احتمالي چنين مواجهه هايي نقطه عطف بسياري از پژوهش ها قرار گرفته است. هدف اين پژوهش آزمايشگاهي، بررسي تاثير ميدان مغناطيسي ثابت بر يادگيري اجتنابي در موش کوچک آزمايشگاهي بود. به اين منظور موش هاي نر بالغ نژاد NMRI بطور تصادفي در گروه هاي آزمايش و گواه قرار داده شدند. گروه آزمايش، 10 روز (مواجهه کوتاه مدت) قبل از يادگيري در معرض ميدان ثابت مغناطيسي (50 گاوس) قرار داده شدند؛ گروه گواه در وضعيتي مشابه (از نظر نور، دما و شرايط نگهداري) بوده اما تحت تاثير هيچ گونه ميداني قرار نگرفت. سپس يادگيري اجتنابي غير فعال در گروه ها اندازه گيري و مقايسه شد. نتايج نشان داد که مواجهه کوتاه مدت با ميدان ثابت مغناطيسي با شدت 50 گاوس، بر يادگيري اجتنابي موش ها تاثير منفي معنادار ندارد.

 
کلید واژه: موش نر بالغ، ميدان مغناطيسي ثابت، يادگيري اجتنابي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 199   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی