برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي کيفيت مديريت پسماند به روش SWOT، مطالعه موردي: شهرستان سمنان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پناهنده محمد*,نقوي هيبتي نوشين
 
 *پژوهشکده محيط زيست، جهاد دانشگاهي
 
عنوان همایش: همايش ملي انسان، محيط زيست و توسعه پايدار
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
زمان:  1388دوره -
 
 
چکیده: 

شدت و افزايش فعاليت هاي انساني به منزله توليد افزونتر انواع پسماندهاي مختلف مي باشد که با توجه به کميت و کيفيت پسماندهاي توليدي در جوامع بشري، مواجهه اصولي با آنها مستلزم استقرار نوعي سيستم مديريت کارآمد و اثر بخش مي باشد. چنين سيستمي همواره نيازمند اتخاذ جهت گيري هاي هدفمند بوده که اين مهم مستلزم استفاده از روش هايي مي باشد که قادر باشند با تحليل وضع موجود و شناسايي عوامل اثرگذار بيروني و دروني، سطح بهينه حرکت مديريت را تعيين نمايند.
در ميان روش هاي مورد استفاده روش
SWOT روشي مفيد و موثر به منظور تعيين جهت گيري هاي انواع سيستم هاي مديريت و از جمله سيستم مديريت پسماند مي باشد، که اساس ان تجزيه و تحليل عوامل دروني و بيروني موثر بر مديريت در قالب نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهديد است.
در مطالعه حاضر در قالب تجزيه و تحليل ماتريس عوامل داخلي و خارجي و با استفاده از امتيازات وزن دار وضعيت عناصر موظف در مديريت پسماند شهرستان سمنان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است
.
جمع بندي امتيازات وزن دار در هر دو بخش عوامل دروني و بيروني بيانگر آن است که سيستم مديريت فعلي در زمينه استفاده از قوتها به منظور اجتناب از تهديدها و برطرف نمودن ضعفها و استفاده حداکثري از فرصت ها ضعيف عمل مي نمايد.

 
کلید واژه: پسماند، مديريت، سمنان، استراتژيک، SWOT
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 92   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی