نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

پهنه بندی رودخانه سفید رود با استفاده از شاخص کیفیت آب WQI

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قويدل آريامن,رازدار بابك*,فلاح فيروزكوهي سيدفرشيد,ذوقي محمدجواد
 
 *گروه مهندسي محيط زيست، پژوهشکده محيط زيست، جهاد دانشگاهي
 
عنوان همایش: همايش ملي انسان، محيط زيست و توسعه پايدار
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
زمان:  1388دوره -
 
چکیده: 

بر اساس مطالعات موجود بار آلودگي رودخانه هاي ايران به خصوص در شمال کشور به علت تخليه فاضلاب هاي گوناگون، که تاثيرات سوء فراواني بر اکوسيستم رودخانه وارد مي نمايند، در سالهاي اخير افزايش پيدا کرده است. نظر به محدود بودن منابع و ذخاير آب در اغلب نقاط کشور و رشد جمعيت از يک سو، گسترش صنايع و فعاليت هاي کشاورزي از سوي ديگر استفاده صحيح از منابع موجود امري ضروري به نظر مي رسد، لذا حفظ کيفيت آب ها به لحاظ آلودگي از اهميت ويژه اي برخوردار است. امروزه استفاده از شاخص هاي کيفيت آب به عنوان يکي از ابزارهاي مديريتي در تحليل آلودگي رودخانه از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد. در اين مطالعه اقدام به تعيين کيفيت آب رودخانه سپيدرود با توجه به اهميت آن در آبياري مزارع و تامين آب شرب بخش عمده اي از استان گيلان با استفاده از شاخص WQI شده است. براي اينکار از 5 ايستگاه به ترتيب به نام هاي 1- پل آهني بعد از سد منجيل 2- بعد از سد تاريک 3- بعد از سد سنگر 4- پل چهارده 5- کيانشهر بعد از حراست دريا. 9 پارامتر کيفي شامل کدورت، اکسيژن محلول، نيترات، فسفات، کليفرم مدفوعي، دما، مواد جامد کل، BOD و PH به طور فصلي در مدت يک سال جمع آوري شده است، سپس با استفاده از شاخص WQI اقدام به طبقه بندي کيفيت آب رودخانه در ايستگاه ها اندازه گيري شده است. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که کيفيت آب رودخانه در ايستگاه پل آهني بعد از سد منجيل با مقدار WQI=65 بالاترين کيفيت و در ايستگاه هاي 3 و 4 با ميزان WQI=49 کمترين مقادير را داشته است.

 
کلید واژه: آلودگي آب، کيفيت منابع آب، رودخانه سفيد رود، شاخص WQI
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 277   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی