مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي پتانسيل بازيافت پسماندهاي شهري (مطالعه موردي: شهر اردکان)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: زارعي محمودآبادي هادي*,چابك مسلم,مرادي محمودآبادي فاطمه
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ميبد
 
عنوان همایش: همايش ملي انسان، محيط زيست و توسعه پايدار
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
زمان:  1388دوره -
 
 
چکیده: 

بازيافت يک راه حل براي کاهش مشکلات مديريت مواد زائدجامد شهري، همانند زباله سوزي و دفن بهداشتي بوده و شامل پردازش مجدد محصولات و مواد چندبار مصرف شده مي باشد. روش هايي که در حال حاضر جهت بازيافت و پردازش پسماندهاي شهر اردکان استفاده مي شود عبارتند از: جمع آوري توسط افراد دوره گرد، تفکيک توسط کارگران خدمات شهري و تفکيک در محل دفن، وجود کارگاههاي غيررسمي و غير بهداشتي بازيافت در منطقه، حضور عوامل غيرمجاز که اکثرا غير بومي بوده و معمولا با گاري دستي و يا با ماشين نيسان به درب منازل مراجعه کرده و پسماندهاي خشک را از آنها خريداري مي نمايند. عدم آموزش کافي جهت بازيافت، عدم وجود فناوري و دانش فني روز در زمينه پردازش، پايين بودن سطح آگاهي هاي عمومي و تخصصي در مورد بازيافت در بين مديران و شهروندان منطقه، غير بهداشتي بودن اجناس توليدي حاصل از بازيافت و تردد دوره گردها با ظاهري بسيار نامناسب و با گوني محتوي پسماند در سطح منطقه از جمله مشکلات، ضعفها و محدوديت هاي موجود در بخش پردازش و بازيافت در منطقه مي باشد.
يافته هاي تحقيق بيانگر آن است که بازيافت اجزايي نظير پلاستيک، فلزات، شيشه، کاغذ، کارتن و مقوا در مبدا توليد در منطقه امکان پذير مي باشد. با توجه به سرانه 648 گرم در روز و جمعيت 54500 نفر، روزانه حدود 35.3 تن پسماند در شهر اردکان توليد مي گردد. 58.53 درصد پسماندها را مواد آلي (بيشترين ميزان در تابستان با 68.88 درصد و کمترين ميزان در زمستان با 47.48 درصد)،
%8.9 را کاغذ، روزنامه و مقوا، 3.8 درصد را شيشه، 6.3 درصد را فلزات و 10.1 درصد پسماندها را پلاستيک و PET تشکيل مي دهد. در مجموع حدود 87.63 درصد پسماندهاي شهر اردکان قابل استفاده مجدد (کمپوست و بازيافت) مي باشد و با توجه با اينکه 29 درصد از آن را پسماند خشک تشکيل مي دهد، روزانه حدود 10 تن پسماند خشک قابل بازيافت مي باشد. در مجموع سالانه حدود 12535.5 تن پسماند توليد مي گردد که از اين مقدار حدود 3656 تن را پسماند خشک تشکيل مي دهند.
با توجه به اينکه روزانه حدود 3056 کيلوگرم کاغذ و مقوا، 3022 کيلوگرم پلاستيک، 2164 کيلوگرم فلزات و 447 کيلوگرم
PET در مبدا توليد قابل بازيافت مي باشد و قيمت تقريبي هر کدام از اجزاي فوق در منطقه بر حسب ريال بر کيلوگرم به ترتيب 800، 2800، 3000 و 2000 مي باشد، لذا قميت کل اجزاي بازيافتي در روز 18292400 ريال مي بشاد که رقم قابل توجهي بوده و مي تواند جوابگوي بخشي از هزينه هاي مربوط به جمع آوري، حمل و نقل و دفع نهايي پسماند شهر باشد. با اجراي برنامه بازيافت در مبدا توليد علاوه بر اينکه در مواد اوليه صرفه جويي مي گردد، شغل هاي جديدي نيز به وجود خواهد آمد، همچنين از آلودگي محيط زيست کاسته شده و از انتقال بيماريهاي ناشي از پسماند در جامعه به ميزان قابل توجهي پيشگيري مي گردد.

 
کلید واژه: بازيافت، پسماند شهري، اردکان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 217   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی