نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

برآورد آلودگی عناصر سنگین و تغییر پذیری فضایی آنها در دشت ساوه بکمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: هاني عباس*,يوسفي راد مجتبي
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساوه
 
عنوان همایش: همايش ملي انسان، محيط زيست و توسعه پايدار
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
زمان:  1388دوره -
 
چکیده: 

به منظور تعيين وضعيت آلايندگي عناصر سنگين مس، روي، نيکل، منگنز، و آهن و برآورد کيفيت زيست محيطي اين عناصر در خاکهاي کشاورزي 74 نمونه خاک از اين زمين ها برداشت گرديد. بدين منظور از روش هاي زمين آمار و سيستم اطلاعات جغرافيايي استفاده گرديد. نمونه هاي خاک پس از خشک شدن بکمک اسيد هضم گرديدند و با دستگاه جذب اتمي غلظت عناصر در نمونه هاي خاک تعيين گرديد. از کريجينگ معمولي به عنوان روش درون يابي استفاده گرديد و آناليز مولفه اصلي براي شناسايي منشا عناصر مورد استفاده قرار گرفت. سمي واريوگرامهاي تجربي نشان داد که عناصر مس، نيکل و آهن بيشترين همبستگي را با سمي واريوگرام کروي، عنصر روي با سمي واريوگرام نمايي و منگنز با سمي واريوگرام خطي بيشترين تطابق را دارند. نتايج حاصله از آناليزهاي چند متغيره نشان داد که عناصر مس و نيکل داراي بيشترين ارتباط با عوامل انتروپوژنيک و عناصر روي، منگنز، و آهن وابسته به عوامل ليتوزنيک و انتروپوژنيک مي باشند.

 
کلید واژه: عناصر سنگين، کريجينگ، زمين آمار، سيستم اطلاعات جغرافيايي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 61   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی