برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعات زيست محيطي و ژئومورفولوژيکي در جهت يافتن محل مناسب براي دفن زباله هاي شهري با استفاده از مدلهاي GIS

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شهابي هيمن*,رحيمي عثمان,علايي مسعود,حسيني سيدمحمد,گرويسي سيامند
 
 *دانشگاه تبريز
 
عنوان همایش: همايش ملي انسان، محيط زيست و توسعه پايدار
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
زمان:  1388دوره -
 
 
چکیده: 

هدف اصلي مقاله حاضر، در نظر گرفتن نقش عوامل زيست محيطي و ژئومورفيکي چه از لحاظ سازندهاي منطقه دفن و چه از لحاظ شرايط و فرايندهاي حاکم بر اين منطقه در آينده به کمک اعمال انواع عمليات تحليلهاي مکاني، با بهره گيري از سامانه اطلاعات جغرافيايي به منظور مکانيابي مناسب براي دفن پسماندهاي شهري است به همين منظور، در مرحله اول، عوامل موثر در مکانيابي محل دفن مواد زائد شهر سقز در نظر گرفته شد و در نهايت با رقومي کردن و وزندهي 13 لايه بر اساس استانداردهاي موجود که عبارتند از: شيب، فرسايش، گسل، آبهاي سطحي، آبهاي زيرزميني، چاهها، منطقه حفاظت شده، فرودگاه، پوشش گياهي، خطوط ارتباطي، خطوط نيرو، فاصله از شهر سقز و مراکز جمعيتي و وارد کردن لايه هاي مذکور به محيط نرم افزارهاي Arc GIS,IDRISI و تشکيل پايگاه هاي اطلاعاتي ويژه دفن زباله هاي شهري و اجرا مدلهاي مختلف تصميم گيري چند معياره تحليلي نظير تحليل سلسله مراتبي و ترکيب خطي وزني بر لايه هاي موجود است. نتايج اين پژوهش حاکي از اين است که هر دو روش در مرحله اوليه در جنوب شهر سقز با انتخاب چهار مکان و در نهايت با انتخاب مکان نهايي جهت دفن مواد زايد در جنوب شهر سقز، قدرت تصميم گيري بيشتري را در امر مکانيابي محل دفن با تفاوتهايي لحاظ مي کند. در نهايت با همپوشاني و از مجموع اشتراک اين مدلها در محيط Arc GIS، مکان نهايي دفن زباله شهر سقز با مساحت 74 هکتار مساحت و پذيرش 130 تن زباله در هر روز به مدت 20 سال به عنوان مکان پيشنهادي و نهايي دفن زباله شهر سقز انتخاب شد.

 
کلید واژه: عوامل ژئومورفيک، مکانيابي دفن زباله شهري، مدلهاي GIS، سقز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 126   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی